"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да се напълни до преливане - II част
Джоан У. Лефевър

Като че ли нашето малко мисионско училище в Тайван щеше да затвори врати. Повечето мисионери си бяха отишли. Тогава Бог ни показа, че има други планове. Той го преобрази в истинско мисионско училище за деца, чиито родители желаеха синовете и дъщерите им да получат американско и християнско образование.

С Божиите благословения броят на учениците се увеличи. Класните стаи от четири станаха осем, а учениците – от 60 до повече от 125. Сега се пукаме по шевовете. Направихме ремонт и големи подобрения на сградата и на академичната програма. Сигурна съм, че поне някои от тези благословения са резултат от нашата вярност в даването на десятък.

Почти всички ученици са от неадвентни домове и учителите ни приемат сериозно мисията си да печелят души за Исус. Всяка година деца застават на страната на Исус като резултат от обучението си в адвентното американско училище в Тайпе.

През годините много родители са ни казвали, че биха желали да имаме християнска гимназия, където децата им да учат след завършване на осми клас. Те не желаеха децата да пътуват до САЩ в толкова ранна възраст само за да получат международно образование. В Тайпе има три училища за чуждестранни ученици, но те са твърде светски. Искахме да видим как нашите ученици, които са опознали Исус, продължават образованието си в адвентна академична среда.

През 2004 г. проявихме вяра и основахме адвентна гимназия за чуждестранни ученици. Започнахме с 18 души, които скоро стигнаха до 100. Училището предлага академична програма в християнска среда и редовно изпраща свои студенти в адвентни гимназии и колежи в САЩ. Нито едно от тези деца не е от адвентно семейство, но те учат за Исус и за любовта Му към тях.

Името ни „Адвентно американско училище в Тайпе” отразява нашата мисия и вяра. Вълнуващо е да се наблюдава как Бог отваря небесната Си съкровищница и излива благословенията Си върху училището в резултат на приемането на Неговите обещания. Доказахме, че Той снабдява богато всяка наша нужда.


* Джоан У. Лефевър е директор на американското адвентно училище в Тайпе, Тайван.

Свързан урок >>