"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Банери

За да сложите на вашия сайт банер от този вид:

Адвентната българска мреж@

копирайте и използвайте следния код:

<a href="http://sdabg.net" target="_blank"><img src="http://sdabg.net/img/sdabgnetlogo.png?new" title="Адвентната българска мреж@" alt="Адвентната българска мреж@" border="1" style="border-color:#272C53"></a>

За да сложите на вашия сайт каре с библейски стих за деня от този вид:

копирайте и използвайте следния код:

<script language="JavaScript" src="//sdabg.net/verse.php?width=250&enc=cp1251">
</script>
<noscript>
<a href="//sdabg.net/dcmt.php" target="_blank">Библейски стих за деня</a>
</noscript>