"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Силните молитви на мама
Настя Бикова

Аз съм най-малкото дете и единственото момиче в семейството. В детството ми моята майка изпитваше силен страх, че ще умра. Страховете й бяха толкова завладяващи, че дори не можеше да спи нощно време. Макар че не бяхме религиозни, чувството й за страх я подтикваше да се моли и да умолява Бога да спаси живота ми.

Беше решила, че ще направи всичко по силите си, за да ме държи в безопасност и затова започна да посещава различни църкви в търсене на помощ. По онова време адвентен пастор дойде в града, за да проведе евангелизационни събрания. Майка ми ги посещаваше и слушаше с голямо внимание. Остана удивена от онова, което проповедникът говореше. Пожела пасторът да се моли за нея и страховете й изчезнаха. Тогава реши да предаде живота си на Исус.

Майка ми бе професионална танцьорка, но изостави всичко, след като срещна Исус. Постъпката й шокира моя баща. Въпреки това той не се оплакваше. Братята ми, които също бяха танцьори, решиха, че е много трудно да се откажат от танците, за да следват Исус, но мама никога не престана да се моли за тях и накрая всички те заедно предоха си живота си на Христос.

След като мама престана да танцува, единственият ни източник на доход бе заплатата на баща ми. Парите не стигаха и понякога имахме големи затруднения с плащане на сметките. Веднъж имахме само един корав хляб за храна. Майка ми ни събра и ние се помолихме Бог да се погрижи. Същата вечер някой почука на вратата. Там стоеше пасторът, който държеше две големи торби с храна и сапун. Баща ми остана шокиран, когато разбра, че Бог е отговорил на молитвата ни.

Бог продължи да отговаря на молитвите ни. Той приготви пътя пред мене, за да уча в адвентния университет в Заокски, тъй като родителите ми не можеха да си го позволят. След завършването ми на гимназията получих имейл от хора на които бях превеждала. Те бяха решили да платят училищните такси за една година. След това Бог ми помогна да си намеря преводаческа работа, благодарение на която да си плащам таксите и да завърша курса на обучение.

Страховете на майка ми я привлякоха към Бога, който ги премахна и ги замени със силна вяра. От този ден нататък нейните молитви ни държаха близо при Него. Вярвам, че Бог има специална цел за живота ми и съм щастлива, че мога да Го следвам и да живея с молитва.


* Настя Бикова, на 22 години, е директор на детското служение в своята местна конференция в Краснодар, Русия.

Свързан урок >>