"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От Шарлот Ишканиан


Лиджалем израснал в семейство на фермери в Етиопия. Бил много способен, но родителите му не смятали за необходимо да го пратят в гимназия. За какво му е на един фермер толкова високо образование? Лиджалем имал огромното желание да учи и тъй като видели неговите заложби, родителите му решили да му позволят да тръгне на училище. Той бил по-голям от повечето ученици, но имал твърдата решимост да се справи.

Училището било доста отдалечено от дома му и това принудило Лиджалем да си наеме квартира. Всяка седмица се връщал у дома, за да се види с родителите си, да посещава местната църква и помогне във фермата. Когато се връщал в училището, майка му давала достатъчно храна за цялата седмица.

Лиджалем забелязал, че повечето ученици били адвентисти от седмия ден. Бил видял няколко адвентни църкви в околността и започнал да се чуди в какво вярват тези хора. Слушал, когато съучениците му споделяли вярата си с него. Проявявал интерес към съботата, защото по традиция неговата църква същото провеждала богослуженията си в събота, но с течение на годините, тази традиция била изоставена от повечето църкви. Само няколко стари свещеници си спомняли съботното поклонение.

Съучениците му го поканили да посети една от адвентните църкви в града и той приел поканата. Започнал да ходи там съвсем редовно. Приятелите му го научили как да спазва съботата и след време изкарал библейския курс.

Разказал на роднини и приятели какво е открил. Някои от тях, включително и баща му, помислили, че е полудял, но други се вслушвали в думите му. След като се кръстил, родителите му го изгонили от дома.

Неговите приятели видели как се отнасят с него, но също така им направило впечатление, че той не отвърнал на злото със зло. Един след други хората, с които бил споделил вярата си, го последвали в адвентната църква. Днес 18 души от предишната му църква са станали адвентисти. Всички преживели големи трудности, но не се обезсърчили.

Лиджалем разказва, че именно младежите в гимназията са подготвили пътя пред него. След като се дипломира, Лиджалем стана евангелизатор мирянин. Поради любовта си към евангелизирането, на него му е възложено да служи като евангелизатор от програмата „Глобална мисия” в Западна Етиопия. Само през първите 9 месеца от служенето си Лиджалем е довел 15 души при Господа.

Около 85 процента от адвентистите в Западна Етиопия са млади хора. Адвентните младежи работят сред своите приятели и ги водят до Христос.


* Шарлот Ишканиан е редактор на списание Mission.

Свързан урок >>