"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Семейна работа
Шарлот Ишканян

Куон Ян Су вдъхна уханието, когато влезе във фурната. Дъхавият пълнозърнест хляб изстиваше върху тави до пещта. Този хляб ще е благословение за мнозина, помисли си той, а с парите ще можем да разпространяваме Божията вест на любов.

Мисионирането е страстта на Куон. Пастор по образование, той пожелал да стигне по-далеч от пейките в църквата и да отиде при тези, които никога не биха чули, че Исус е техен Спасител. Съпругата му имала същото желание и двамата започнала мисионска дейност, а след време - работа по подпомагане на тези, които искат да отидат в райони, където евангелието все още не е достигнало. Бог благословил усилията им. Фурната е само едно от няколкото начинания, започнати от Куон и семейството му с цел споделяне на евангелието. Основаният от тях санаториум има 60 места и провежда програмата NEWSTART. Само за една година 135 души са били кръстени в резултат на тази програма.

Наскоро Куон откри институт, в който млади хора да се обучават за мисионска работа. Един от първите 20 обучени и изпратени в мисионското поле, бе тяхната дъщеря, която сега работи в предимно в една нехристиянска страна в Азия. Те работят по-скоро като пионери от Глобалната мисия и често основават малки предприятия или преподават чужд език като начин да се изхранват и да се срещат с хора, с които да могат да споделят евангелието. Нямат срок на служене и могат да останат на дадено място колкото пожелаят. Някои служат вече 6 години.

Благодарение на своето служене Куон може да вдъхновява и други, докато ги обучава и ги изпраща в мисионското поле. И тъй като Бог го е благословил така изобилно, Куон може да разширява дейността си далеч повече, отколкото дори е мечтал.

Съпругата му Ким Сук Ун подпомага неговата мисионска дейност. "От самото начало всички тези начинания бяха Божие дело. Молим се никога да не се изкушим да ги сметнем за наше собствено дело. То е Божие; ние само използваме парите за напредъка на евангелието." За семейство Куон мисионирането е семейна работа. Мисионирането е и наша работа - такава работа, която можем да подкрепяме с мисионските си дарения всяка седмица.


* Куон Ян Су.

Свързан урок >>