"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Червената Библия
Кингсли Сабенг Амоатенг

Роден съм в Гана, но преди няколко години заживях в Холандия. Бях християнин, но осъзнавах, че в християнското поклонение трябва да има нещо повече от това, което аз преживявах. Помолих Бог да ми покаже истината. Мой близък приятел, който бе адвентист, често ме канеше да посетя неговата църква. Аз обаче винаги бях зает в събота. Веднъж му отидох на гости и тогава забелязах Библия с червена подвързия. Отворих я и попаднах на текст, в който се съдържаха въпроси и отговори. Попитах го откъде има тази Библия и той ми обясни, че се е сдобил с нея по време на евангелизационните събрания, които посещавал. Предложи да ме вземе със себе си следващия път, когато има събрания, за да мога и аз да получа същата Библия.

Не ми се ходеше на адвентни събрания, защото смятах, че църквата е доста странна поради това, че извършва богослуженията си в събота. След няколко месеца моят приятел ми съобщи, че ще има евангелизация. Съгласих се да отида, но само за да си взема Библия. Събранията се излъчваха чрез видео и сателит. Научих интересни неща по много въпроси, за които никога преди не се бях замислял, като например състоянието на мъртвите. Когато започнахме да проучваме съботата, разбрах, че църквата въобще не е странна. Всъщност това бе истината, за която се бях молил цели две години. Не получих червена Библия, а нещо много по-ценно – Божията истина и нова църква. Поисках да бъда кръстен.

Съпругата и дъщеря ми обаче посещаваха друга църква. Веднъж съпругата ми ме попита защо отказвам да ходя с тях и аз им обясних, че съм намерил църквата, която проповядва единствено от Библията. Тя дойде на моето кръщение, а следващата седмица отидохме заедно на църква. По пътя за дома ми каза, че тази нова църква притежава истини, които са били пропуснати от нейната деноминация. Въпреки това продължи да ходи на църква в неделя, а мене да ме придружава в събота. Една неделна сутрин не се облече за църква. „Няма ли да ходиш на служба” попитах я аз. „Не, реших, че истината е в твоята църква.”

Бог е чуден. Когато научи, че съм имал голямо желание да притежавам червена Библия, пасторът помоли майка си да ми даде нейната. Ценя тази Библия изключително много, но още повече ценя моя Господ.


* Кингсли Сабенг Амоатенг живее в Холандия.

Свързан урок >>