"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог избра дете
Виджаянанда и Гитарани Паричха

Когато тригодишният Виджи поздравил жената, която минала покрай дома му, тя се спряла и започнала да разговаря с него. На следващия ден Виджи я поздравил отново и двамата скоро се сприятелили. Той я наричал „лельо”. Понякога съпругът на „лелята” я придружавал и двамата се спирали да разговарят с Виджи.

Родителите на детето забелязали, че синът им говори със семейството и също започнали да ги поздравяват. Когато Виджу, бащата на детето, научил, че лелята и съпругът й са християни, започнал да спори с тях по въпроси от Библията. „Нито една църква не говори истината!”, настоявал Виджу.

Лелята и съпругът й разказали на своя адвентен пастор за упорития съсед и го поканили да дойде с тях на посещение при Виджу.

Виджу приел гостите в дома си. „Имаш ли някакви въпроси за Бога или за Библията”, попитал пасторът. Били зададени голям брой въпроси! Питал за прераждането и пасторът обяснил какво има предвид Библията, когато говори за новорождение. Виджу вярвал в прераждането и не се съгласил с пастора.

След като разговаряли часове наред, пасторът обещал да дойде отново на следващия ден, за да продължи дискусията. Започнал да ги посещава всяка вечер в продължение на няколко месеца, за да разговарят за Библията. Понякога Виджу слушал, друг път – спорел.

Една вечер, когато Виджу задал въпрос, пасторът просто се помолил и си тръгнал, като заявил, че Бог ще даде отговор. Същата нощ Виджу сънувал, че човек с бяла дреха му наредил да хвърли три плода на хлебното дърво в огъня. Подчинил се и видял как външната обвивка изгаря, но вътрешната част оставя непокътната. Тогава човекът казал, че греховете трябва бъдат изгорени подобно на месестата част от плода, за да се получи опитността на новорождението. Виджу осъзнал, че Бог му е изпратил сън.

Съпругата му Гита отдавна имала желание да стане християнка и останала разочарована, когато той предпочел да следва други богове. Изпитала голяма радост, когато разбрала, че съпругът й предал живота си на Спасителя.

Семейството се подготвило за кръщение, но роднините им не останали никак доволни от тяхното решение. Мнозина заемали високи позиции в друга църква и се надявали двамата да се присъединят към тяхната деноминация. Когато обаче научили за библейските истини, които Виджу и съпругата му били приели, някои от роднините станали адвентисти.

„Когато никой пастор не можеше да ме убеди, Бог използва собствения ми син и една добра жена, за да ни заведе при Господа”, казва Виджу. Сега той се стреми да води други при Него.


* Виджаянанда Паричха и съпругата ми са учители в Бхубанесвар, щата Ориса, Индия.

Свързан урок >>