"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Без страх
Араш

Аз съм бежанец и живея в страна от Близкия Изток. Пратиха ме в затвора, след като отказах да работя по военен проект за химически оръжия. Там се запознах с човек, който ми помогна да избягам и да напусна страната.

Кандидатствах за бежански статут пред ООН и се укрих в града, докато обработят документите ми. Там се започнах със семейство християни, които ми направиха силно впечатление. Макар че бях израснал в религиозна страна, не практикувах никаква религия. Можех обаче да видя как техният Бог работи в живота им. Приех поканата им да посещавам богослуженията в тяхната домашна църква, макар че нямах никакво намерение да ставам християнин. Не разбирах много от онова, което ми говореха, но тяхното поведение и вярата им ми правеха силно впечатление. Започнах да чета Библията, която ми подариха.

Когато научиха, че съм бежанец и имам познания върху някои военни тайни, властите ме притиснаха да говоря, но аз отказах. Заплашиха мe, биха ме и дори допряха пистолет до главата ми, но пак отказах да говоря. Моите приятели християни се молеха за мене и един ден разпитващият офицер ми каза да напусна града и да отида където си поискам. Всъщност той дори ми помогна да напусна града. Запътих се към столицата.

Когато пристигнах, започнах да усещам липсата на моите приятели християни. Посещавах протестантска църква, но забелязах, че те нямат същата любов в сърцата си. Спомнях си как се отнасяха моите приятели, които ме запознаха с Исус и живееха като него. Продължих да търся.

Веднъж срещнах една християнка и видях Божията любов в живота й. Тя ме покани на богослужение в малка група и аз приех. Наблюдавах тези хора, осъзнавайки, че те живеят според това, което проповядват.

Пасторът ме помоли да преведа „Животът на Исус” и тази книга промени живота ми. Осъзнах, че Старият завет е основата на Новия завет. Когато се чете само Новия завет, това е все едно да прелистваш втората половина на книга и да се опитва да я разбереш. Разбрах, че съм намерил истинската църква, която следва Божието слово.

Църковните членове не са съвършени, но се стремят да следват Библията. Искам да бъда като Исус, да служа на хората, да проповядвам, да им помагам без значение какви са те. Ще отида навсякъде, където Бог ме отведе, дори да се наложи да се върна в родната ми страна. Не се страхувам.

Молете се за мене и за хората от моята страна. Те имат нужда от Исус, защото са негови деца, макар и да не го осъзнават все още.


* Араш (името е променено) все още очаква напътствие от Бога. В момента живее в страна от Близкия Изток.

Свързан урок >>