"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чудото на Санджай: Част І


Санджай бил музикант в Индия и свирел в група. Той бил християнин и не следвал колегите си музиканти, когато те се отдавали на пиене и танци. И все пак нещо липсвало в живота му. Санджай се чувствал много зле, когато другите се подигравали на християнската му вяра.

Веднъж се помолил Бог да разкрие силата Си на неговите приятели, за да разберат, че Той е единственият истински Бог. Същата вечер групата

натоварила инструментите си в малък автобус и поела на път към следващия си концерт. Минали билото и започнали да се спускат, когато шофьорът внезапно осъзнал, че спирачките не работят. Автобусът започнал да криволичи и накрая се обърнал в близката долина. Никой не загубил живота си, но всички с

изключение на Санджай били ранени. Някои от тях заявили, че Богът на Санджай го е спасил от беда.

Затова започнали да го наричат “Божия човек”.

Санджай се запознал с адвентен пастор, който го поканил да предаде живота си изцяло на Бога. Санджай се съгласил, но макар и да разбирал, че Бог желае от

него да използва талантите си за водене на души при Христос, продължил да се колебае дали да се откаже от групата. И тогава се случило нещо, което

променило живота му.

Веднъж се качил на старо дърво, за да си набере пресни кокосови орехи. Хванал се за един клон и в същото време протегнал другата си ръка, за да

откъсне кокосов орех. Клонът се счупил и Санджай залитнал. Паднал от високото дърво в полето с орязана захарна тръстика. Стеблата на тръстиката

били отрязани така, че приличали на остри ножове. “Господи, спаси ме!”, извикал Санджай, докато падал.

Брат му чул вика и с ужас видял как Санджай пада сред острите стебла. Затичал се натам, като очаквал да го види мъртъв, но за голяма изненада видял, че по Санджай няма никакви рани. Просто станал и си изтупал праха от дрехите. Санджай осъзнал, че Бог му е спасил живота за втори път. “Добре, Господи, аз съм Твой. Дай ми нещо да върша за Тебе.”

Помолил адвентнтия пастор да му намери някаква дейност и пасторът го поканил да се обучи и да стане мирянин проповедник. Санджай се съгласил. Но как би

могъл да води други при Христос? Нямал никакъв опит в работата. Можел само да свири.

(Продължава следващата седмица)


* Санджай Хатге е мирянин проповедник, работещ в отдалечените села на Махарашта, Индия.

Свързан урок >>