"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

На лов за души
Габриел Занхиор

Един приятел спря пред притежавания от мен бар в Бенин – страна в Западна Африка, и ме покани у дома си на вечеря. След като хапнахме, аз задрямах. Помислих, че сънувам, когато чух някой да говори с прекрасен глас. Отворих очи и видях приятеля ми и още един човек да се молят. Молитвата им бе толкова красива, че аз също коленичих до тях.

Когато приключи с молитвата, човекът се извини за това, че ме е събудил. Попитах го дали може да ме научи да се моля и той отговори: “Когато опознаеш Бога лично, молитвата е нещо лесно.” Той бе пастор и предложи да ми преподава уроци.

След като започнах да изучавам Библията с пастора, осъзнах колко малко я познавам. Обърнах се към приятеля ми: “Ти си знаел всичко това, но досега не си ми казал нищо.”

Учуден, той ми отговори: “Та ти си собственик на бар. Откъде да знам, че ще искаш да чуеш всички тези неща?”

Колкото повече изучавах Библията, толкова повече осъзнавах, че за да го следвам, ще трябва да се откажа от моя бар и от танцувалния салон. Истините обаче бяха толкова прекрасни, че не можех да не ги последвам. Отказах се от всичките си вложения в бара и обърнах живота си към Христос. Съпругата ми също се кръсти.

Намерих си работа като рибар, но с този занаят човек не може да се изхранва в Бенин. Затова реших да търся работа в съседна Гана. Докато бях там, открих адвентна църква и осъзнах, че църквата е световна.

След завръщането си в Бенин погледнах към малкия параклис и малката група църковни членове. Осъзнах, че пред мен стои огромно предизвикателство. Вуду религията и магьосничеството са дълбоко вкоренени в живота на хората в Бенин. Те предпочитат да се присъединят към църква, която им разрешава да смесят вуду и християнство, вместо да застанат на страната на истината и да станат адвентисти от седмия ден.

Започнах да евангелизирам в родния си град и да призовавам хората да приемат Исус. Десет души се присъединиха към адвентната църква. Но когато дойдат беди, става трудно да останеш в църквата. В нашата култура погребенията включват с пиене на алкохол и жертване на боговете, за да се избегне вампирясване на починалите. Тъй като адвентистите не вземат участие в такива церемонии, членовете на нашите семейства ни създават големи проблеми.

Сега знам, че Божията църква е едно световно семейство. Моля се и ви призовавам да се молите Бог да работи мощно в Бенин, за да убеждава хората в Своята любов и сила. Продължавам да хвърлям Божията мрежа в морето на дявола и се стремя да бъда ловец на души за Христос.


* Габриел Занхиор е евангелизатор мирянин в Бенин, Западна Африка.

Свързан урок >>