"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молитвата на Фидхерман
А. Б. Арлоо

В африканската държава Гана има голям брой активни адвентисти. Въпреки това остават големи области без адвентно присъствие като например равнината Афрам в източната част на страната. Не е лесно да проникне адвентната вест в този трудно достъпен район с непоносим климат. Доскоро по-голяма част от близо двумилионното население никога не бе чуло адвентната вест. През 2002 г. екип от пионери на Глобалната мисия навлязоха в долината Афран, за да засеят семената на евангелието. Евангелизаторите обаче разбрали, че всъщност Бог е вървял пред тях, за да подготви почвата.

Максуел Виташи е възрастен рибар. Веднъж гребял с лодката си нагоре по течението в търсене на добър улов. Докато изтеглял мрежата, лодката му внезапно се обърнала и той паднал в бързо течащите води.

Максуел започнал да плува към най-близкия бряг, но реката била широка и силите му започнали да го напускат. Макар че не бил християнин, той се помолил: “Господи, спаси ме.” Внезапно почувствал, че нещо го тласка към мястото между два дънера. Хванал се за тях и увиснал, дишайки тежко. Огледал се наоколо. Бил напълно сам. Ръцете му се вкочанили от студената вода. Започнал да се чуди дали все пак няма да намери смъртта си в реката. Отново се помолил.

Изневиделица се появила лодка. Двама мъже гребели към Максуел. Вдигнали го и внимателно го занесли до брега на реката, където го поставили на земята. Максуел въздъхнал от облекчение. Изправил се да им благодари, но те вече си били отишли. Претърсил целия бряг, но не намерил и следа от тях.

Върнал се в селото, където разказал на всички какво се случило. “Кои са тези хора?” – попитали мнозина, но той не можел да им отговори. От детските си години живеел в този район, но никога преди не ги бил виждал.

В онзи ден Максуел загубил лодката си, но останал щастлив, че всевишният Бог му се притекъл на помощ и се разкрил на един беден рибар, който до този момент дори не бил чувал Божието име.

Когато пионери от Глобалната мисия пристигнали в селото малко след случката с Максуел, рибарят ги посрещнал и поканил семейството си и всичките си приятели да чуят за Бога, Който се бил вслушал в отчаяната му молитва.


* А. Б. Арлоо е директор на Глобалната мисия и съботното училище в Източноганайската конференция в Кофоридуа, Гана.

Свързан урок >>