"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Кухненски евангелизатор
Жота Уошингтън Алвес

Жералдина Алвес работи в малка фабрика, която произвежда кухненско обзавеждане в Източна Бразилия. Тя е предана адвентистка, която обича Господа и желае да споделя вярата си с околните. Не знаела обаче по какъв начин да стигне до хората извън приятелския кръг. Тогава Бог й подсказал как може да го прави.

“Бог ме вдъхнови да слагам по една брошура във всяка тенджера, тиган, тава или чаша, която продавахме – разказва тя. – Понякога изпращахме по четири хиляди изделия на ден. Можех да разпространявам точно толкова брошури всеки ден.”

Жералдина поискала разрешение от собственика на фабриката и той й позволил да слага брошури. Тя започнала да поставя по една брошура върху всяка тенджера, така че това да е първото нещо, което собственикът вижда, когато отвори кутията. Често се молела за хората, които ще намерят брошурите. Съмнявала се, че някога ще разбере резултата от мисионското си начинание, но изпитвала радост, че прави каквото може за Бога.

В друг град Мария да Силва страдала от депресия. Животът й се струвал мрачен и не виждала никаква надежда за себе си. Веднъж съпругът й донесъл тенджера под налягане от фабриката на Джералдина. Когато отворила кутията, Мария забелязала цветна брошура.

Прочела я и изведнъж усетила някаква надежда в сърцето си. Може би това е за мен, помислила си тя. Забравила за новата тенджера и веднага прочела брошурата. Открила адреса на гърба, където пишело как да получи повече информация или да поиска библейски четива.

След няколко седмици получила първия си библейски урок. Мария го показала на цялото си семейство и поканила всички да се присъединят към нея в изучаване на Божието слово. След време цялото семейство се кръстило.

Няколко месеца по-късно Джералдина Алвен се срещнала с Мария да Силва и семейството й по адвентната телевизия Ново Темпо. “Макар че не ме познаваше, твоята брошура спаси живота ми”, възкликнала Мария.

Мионската работа има много форми. Понякога се състои в себепожертвувателно дарение или в посещение на човек, който иска да чуе за Божията любов. Понякога една брошура в тенджера е достатъчна.


* Жота Уошингтън Алвен е мениджър в телевизия Ново Темпо в Бразилия.

Свързан урок >>