"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse
„Твоето слово
е светилник на нозете ми”:

Библията за днешния ден
Хора от целия свят
са открили в Библията отговори
на най-дълбоките си нужди

Джонатан Кунтараф

Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2007 г.


Урок 9 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 26 май - 1 юни 2007 г.

Библията и здравето


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 26 май
Стих за запаметяване:
“Аз съм Господ, Който те изцелявам” (Изх. 15:26).

Основна мисъл: Божието Слово ни дава основателни причини да се грижим за здравето си.


Библията потвърждава стойността на човешкото тяло. Все пак то е сътворено от Бога. Който твърди, че е вярващ, трябва да се стреми да научава и целенасочено да прилага мерките, които укрепват здравето. Грижата за него е морален въпрос – доказателство за вярност и отговорно служене на Бога. От практическа гледна точка състоянието на здравето в голяма степен определя дали човек може резултатно да служи на Господа и на ближния.

Макар че основните цели и стойността на здравето от библейска гледна точка са ни предадени чрез Божието Слово, точните начини за постигане на тези цели идват основно от медицината, която вече е потвърдила много от здравните принципи, намиращи се в Библията.

Дълг е на всеки човек да прави необходимото, за да се грижи за здравето си. Дейностите, които го подпомагат (включително упражненията, пълноценната диета, подходящата редовна почивка, удовлетворяващата професия, избягването на увреждащи вещества или дейности, добрите хигиенни навици, целенасочените усилия да се живее в мир с другите и да им се помага, както и дълбокото доверие в Бога), ни дават възможност да използваме по най-добрия начин живота, който Бог ни е дал. Нашето тяло е свещен дар от Бога. Имаме отговорността да се грижим за него по възможно най-добрия начин, който познаваме.

Нека тази седмица да разгледаме това, което Библията казва за здравето и за принципите на здравословен начин на живот, които намираме на страниците й.

За тази седмица прочетете:
Мат. 4:23; Лука 4:16-21; Римл. 6:4, 9-11; Фил. 4:4-9; Кол. 1:20, 21; 3:8-10.Да бъдем здрави Неделя - 27 май

“Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти” (3 Йоан 1:2).


Склонни сме да смятаме, че Библията се занимава само с духовната страна на живота, но не е така. Писанието показва, че Господ е загрижен също и за физическото ни благосъстояние и че нашето духовно здраве свързано с физическото. В Библията можем да открием основателни причини, за да се грижим за своето здраве.


Прегледайте следните текстове и напишете причините, намиращи се в тях, които ни мотивират да се грижим за здравето си:


3 Йоан 1:2

Римл. 12:1

Римл. 14:7

1 Кор. 3:16, 17

1 Кор. 6:19, 20

Еф. 5:29

Библията изяснява, че Бог наистина е загрижен за нашето здраве, за физическото ни благосъстояние. И се това е разбираемо. Все пак кой любящ родител няма да е загрижен за здравето – умствено и физическо – на детето си? А колко повече Господ!


Казва се, че никога не се сещаме да се грижим за здравето си, докато не го загубим. Ако сте здрави, приемате ли здравето си за даденост? Поговорете с човек, който страда от здравословни проблеми. Повече от вероятно е да осъзнаете по-добре защо трябва внимателно да пазите здравето си.
Здраве и възстановяване Понеделник - 28 май

В началото Бог, нашият Творец, ни е създал здрави, без болести и боледуване. Планът на спасението е Божият начин да ни върне това, което сме загубили. Той иска да ни възстанови всичко, което сме имали някога.


Прочетете 1 Йоаново 3:2; Римляни 6:4; 9-11; 1 Коринтяни 15:51-57; 2 Коринтяни 5:18-20; Колосяни 1:20, 21; 3:8-10. Каква основна вест ни носят тези текстове? Каква надежда ни предлагат?


Изцелението и възстановяването са често споменавани в Библията. Божиите обещания за възстановяването на Израел се изливат в език, изпълнен с целебни думи (Ер. 30:12-17, 33:6, Ез. 47:12, Мал. 4:2). В Новия Завет връзката между двете е толкова близка, че една от основните термини за изцеление (soteria) може да бъде преведена и като “изцеление”, и като “спасение”. Следователно спасението може да включва не само избавление от греха и от неговите последици, но също и възстановяване, и изцеление на цялостната личност.

Всички библейски учения са основани на факта, че в края на краищата това, което е изгубено с навлизането на греха, ще бъде възстановено. След като е изцелил нашите рани и е понесъл нашите беззакония на Голгота, в последната книга “Откровение” Господ се повява като Христос Победителя, Който тържествува над Сатана и над силите на злото (Откр. 20:14, 21:8). Онези, които обичат Бога и Му служат, ще бъдат възстановени в съвършеното състояние, което някога е съществувало. Цялото зло ще бъде унищожено, за да не се появи никога отново. В пророчествата – както в Стария, така и в Новия Завет – тази нова земя е предсказана като освободена от болести, болка и смърт (Ис. 33:24, Откр. 21:4). Апостол Павел се радва на възкресението на Христос като на доказателство, че Той е Победител над всички зли сили. Христовата победа е станала наша (1 Сол. 4:14-17).


Като адвентисти ние сме получили скъпоценна светлина върху здравето и здравните принципи, предназначена да ни помогне да възприемем такъв начин на живот, чрез който да избегнем болестта. Колко сериозно следвате тези принципи? Колко добре ги познавате? Защо да чакате, докато се разболеете, за да започнете да следвате принципите, които могат още преди това да ви помогнат да се предпазите от болести?
Исус, Великият Лекар Вторник - 29 май

Често чуваме, че Исус е Великия Лекар. И това не е чудно. Грубо пресметнато, около 20% от Евангелията разказват за Неговите чудотворни изцеления на болни хора. Макар и в някои случаи да се получава дублиране, четирите евангелия докладват за 35 конкретни случая, наред с общите изброявания.


Колко важно е изцелението за земното служене на Исус? (Мат. 4:23, Лука 6:7-19, 9:11).


Чрез чудесата на изцеление Исус дава мощно доказателство за ролята Си като Спасител. Но Той е направил и много повече. Ние сме увредени от греха духовно, емоционално и физически. Целият план на спасението е насочен към възстановяване в нас на това, което някога сме загубили. В началото не е имало болести и смърт; в края също няма да има (виж Откр. 21:4). Чрез изцелението Исус е показал на света силата на Бога да осъществи възстановяването, да ни върне изгубеното поради греха. Изцеленията не са били крайната цел, но всички те е трябвало да насочват хората към нещо по-велико: към спасението в Исус.


Прочетете Лука 4:16-21. Какво разкриват тези стихове за целта и служенето на Исус?


Основната задача на Исус е да разгласява истината, че Бог приема Своите грешни и страдащи създания в едно всеобхватно дело на милост и любов. Неговите действия са доказателство за окончателното избавление от греха. Той е дошъл, за да спаси, да потърси и избави, да прости, да оповести настъпването на деня на Божията милост, да даде вечен живот и да възстанови всичко, което е било изгубено. Той е преди всичко Спасителят и физическите изцеления са били доказателство за Неговата власт.


Каквито и да са заболяванията и болестите ни, в Библията имаме чудесни обещания за изцеление и възстановяване – за пълно изцеление и пълно възстановяване. Размишлявайте върху нашата най-голяма надежда. Молете за повече вяра - да се доверите на тези обещания. Ако познавате някой, който страда от болест, посочете му надеждата в Христос.
Умереност във всичко Сряда - 30 май

Прочетете Филипяни 4:4-9, 1 Коринтяни 9:25, Галатяни 5:23 и Тит 1:8, 2:2. Какви практически принципи и съвети откривате в тези стихове, които могат да имат положително влияние върху физическото ви благосъстояние и здраве?


Гръцката дума, употребявана в тези стихове за “умерен”, произхожда от термин, често използван в контекста на атлетическите тренировки – за атлет, който, докато се подготвя за състезание, особено внимава да се въздържа от нещата, които могат да увредят неговото тяло. Колко повече трябва да прилагаме този принцип за себе си като християни в състезанието на живота (1 Кор. 9:24-27, Евр. 12:1).

Всички имаме информация за проблемите, които използването на наркотици може да причини, и се пазим. Но много често лошото ни здраве се дължи на прекаляване с добрите дарове, които Бог ни е дал за добро. Обратно на всеобщо разпространените измислици за библейската религия, не е грешно да се наслаждаваме на удоволствията на плътта. Бог ни е създал, за да се наслаждаваме на тези неща, но само в тяхната подходяща сфера и с умереност и въздържаност, както ясно ни е показано в Библията.

“Истинското въздържание ни учи да изключим напълно всичко, което е вредно, и да използваме благоразумно това, което е здравословно. Малко хора осъзнават както трябва колко много техните навици на хранене влияят върху здравето, характера и полезността им за този свят и върху вечната им съдба. Апетитът трябва винаги да бъде подчинен на моралните и интелектуалните сили” (Елън Уайт, Детско водителство).


Колко много смисъл носят думите на Елън Уайт! Изпитайте себе си. Колко умерени и въздържани сте - дори с това, което е добро? Какви промени се налага да направите?
Здравословни взаимоотношения Четвъртък - 31 май

Библията отново и отново говори за нуждата да се обичаме един - друг. Господ казва, че това е най-голямата заповед (Мат. 22:37-40). Когато споменава за християнските добродетели (като вяра, надежда и любов), ап. Павел казва, че “най-голямата от тях е любовта” (1 Кор. 13:13). А Исус заявява, че изключително важна черта на Неговите последователи е любовта им един към друг (Йоан 13:35).


Как следните текстове обрисуват християнската любов?


1 Йоан. 4:7

1 Йоан. 4:18

1 Кор. 13:4-7

Едно след друго проучванията показват как любовта в семейството – близката връзка на любов между родители и деца – може да възпре потока на злото у младите хора, за да не жънат ужасни плодове в зрелостта.

Като Божи народ ние трябва да се обичаме един - друг (1 Сол. 3:2), да служим един на друг (Гал. 5:13), да си претърпяваме един на друг (Еф. 4:2), да бъдем любезни един към друг (Еф. 4:32), да се поучаваме един - друг (Римл. 15:14), да бъдем милосърдни и да си прощаваме един на друг (Еф. 4:32), да се утешаваме един - друг (1 Сол. 4:18), да показваме съчувствие един към друг (1 Петр. 3:8), да бъдем гостоприемни един към друг (1 Петр. 4:9) и да се молим един за друг (Яков 5:16). Тези ясно очертани в Словото заповеди ще ни помогнат да бъдем свързани един с друг като Божи народ и ще заздравят семейните връзки, които в края на краищата ще пазят нашите младежи от рисково поведение. Чрез създаването на близки отношения и по този начин чрез даването и получаването на любов ние можем да имаме силно положително морално и духовно влияние един върху друг. Писанията съвсем правилно посочват колко важни са добрите отношения за нас - не само в духовно, но и в чисто физическо измерение.


Помислете за някои от най-важните за вас отношения. От ваша гледна точка какво ги мотивира: служене на себе си или себераздаване, алчност или любов, желание за лична изгода или желание да бъдете благословение? Помислете за добрите неща, които сте направили за другите. Дали принципите, изяснени в днешния урок, са били движещата сила във вашите взаимоотношения?
Разширено изучаване Петък - 1 юни
Прочетете още:

Елън Уайт, Избрани вести, кн. 3, “Здравната реформа”.

“Връзката между ума и тялото е много дълбока. Когато е засегнато едното, другото също страда. Състоянието на ума засяга здравето в далеч по-голяма степен, отколкото много хора го осъзнават. Много от болестите са резултат от депресия. Мъката, безпокойството, недоволството, угризенията, недоверието – всички те изтощават жизнените сили и предизвикват разруха и смърт.

Решителността, надеждата, вярата, съчувствието, любовта укрепват здравето и удължават живота. Спокойният ум и веселият дух са здраве за тялото и сила за душата” (Елън Уайт, Съвети за здравето).

“Много от онези, които идваха за помощ при Христос, сами си бяха навлекли болестите, но Той не отказа да ги излекува. Когато Неговата сила навлезе в душите им, те се почувстваха изобличени за греха си и мнозина бяха изцелени както от физическите, така и от духовните си недъзи” (Елън Уайт, Служене на изцеление).

За разискване:

1. Исусовото служене на изцеление съставлява решаваща част от делото Му да води хората към спасение. Как можете по-добре да използвате светлината, която имате за здравето и лечението, като част от работата си за достигане на света?

2. Какво казва Библията за неща като храненето, употребата на алкохол, за почивката и т.н. Какви здравни принципи по тези теми откривате в Библията? Доколко съвременната наука е потвърдила тези принципи? Доколко вие лично сте извлекли полза от следването на библейските съвети за тези неща?

3. По какъв начин можете да служите на хората, за да облекчавате страданията им и да им помогнете да намерят Бога.
Разказ
Кухненски евангелизатор
Жота Уошингтън Алвес

Жералдина Алвес работи в малка фабрика, която произвежда кухненско обзавеждане в Източна Бразилия. Тя е предана адвентистка, която обича Господа и желае да споделя вярата си с околните. Не знаела обаче по какъв начин да стигне до хората извън приятелския кръг. Тогава Бог й подсказал как може да го прави.

“Бог ме вдъхнови да слагам по една брошура във всяка тенджера, тиган, тава или чаша, която продавахме – разказва тя. – Понякога изпращахме по четири хиляди изделия на ден. Можех да разпространявам точно толкова брошури всеки ден.”

Жералдина поискала разрешение от собственика на фабриката и той й позволил да слага брошури. Тя започнала да поставя по една брошура върху всяка тенджера, така че това да е първото нещо, което собственикът вижда, когато отвори кутията. Често се молела за хората, които ще намерят брошурите. Съмнявала се, че някога ще разбере резултата от мисионското си начинание, но изпитвала радост, че прави каквото може за Бога.

В друг град Мария да Силва страдала от депресия. Животът й се струвал мрачен и не виждала никаква надежда за себе си. Веднъж съпругът й донесъл тенджера под налягане от фабриката на Джералдина. Когато отворила кутията, Мария забелязала цветна брошура.

Прочела я и изведнъж усетила някаква надежда в сърцето си. Може би това е за мен, помислила си тя. Забравила за новата тенджера и веднага прочела брошурата. Открила адреса на гърба, където пишело как да получи повече информация или да поиска библейски четива.

След няколко седмици получила първия си библейски урок. Мария го показала на цялото си семейство и поканила всички да се присъединят към нея в изучаване на Божието слово. След време цялото семейство се кръстило.

Няколко месеца по-късно Джералдина Алвен се срещнала с Мария да Силва и семейството й по адвентната телевизия Ново Темпо. “Макар че не ме познаваше, твоята брошура спаси живота ми”, възкликнала Мария.

Мионската работа има много форми. Понякога се състои в себепожертвувателно дарение или в посещение на човек, който иска да чуе за Божията любов. Понякога една брошура в тенджера е достатъчна.


* Жота Уошингтън Алвен е мениджър в телевизия Ново Темпо в Бразилия.

Created by ULimited®