"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да разкъсаш оковите на Сатана, Част II
Олег Фархутдинов

Майка ми седеше срещу мен и плачеше, докато ми разказваше, че някой се е промъкнал у дома и е откраднал пенсията й. Духът на отмъщение се надигна в мен. Исках да изляза от затвора и да намеря хората, които са я наранили. Исках отмъщение.

След това си спомних времето, когато сестра ми загуби парите от работата за цялото лято, тъй като крадци й бяха откраднали чантата. Бях й казал да внимава повече с парите си. Внезапно осъзнах каква мъка съм причинил на хората, от които съм откраднал. Бог ми показваше собствените ми грехове чрез загубата, която майка ми бе претърпяла. "Скъпа майко - казах аз, - прости ми, аз съм виновният."

Започнах да разбирам думите на апостол Павел до галатяните: "Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне" (Гал. 6:7). Помолих Бога за прощение и приех заповедите Му в живота си, особено тази, която забранява кражбата.

От този ден Бог започна да ме подготвя за освобождаването от затвора. Господ и аз се борехме срещу навиците и пороците ми, които ме бяха приковали в затвор по-мрачен от този с решетките. Той изцели тялото и духа ми и преобрази сърцето и ума ми. Някога смятах, че честността и моралът не съществуват и че на този свят няма нито един честен човек. Затова мислех, че не е неморално да се краде, особено от държавата. Но Бог ми помогна да разбера, че краденето на каквото и да било е грях в очите му.

Когато ме освободиха от затвора, вече бях нов човек. Страхът си бе отишъл и на негово място бе дошло желанието да поправя всички злини, които съм извършил през годините, и да се извиня на тези, които съм наранил, както и да възстановя загубите им.

Бог ме върна в семейството ми и промените, които бяха станали в мен, докоснаха сърцето на съпругата ми. Ролите ни се промениха. Аз бях този, който плачех и се молех за нея, точно така, както преди години тя ме бе молила да се променя. Бог отговори на молитвите ми и съпругата ми предаде живота си на Исус. Сега и двамата се молим и работим за хората.

Господ взе едно обезобразено и празно сърце и го изпълни с любовта Си, когато бях в затвора. Сега най-голямата ми радост е да помагам на други затворници да намерят мир и прощение и свобода в Христос.


* Олег Фархутдинов работи в отдела за работа със затворници в Южната конференция на Евро-Азиатската дивизия.

Свързан урок >>