"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Промяна на живота


Мария Медина израснала в Чили в семейство на баща алкохолик. Наложило се да напусне

училище на 15 години, за да започне работа. На следващата година майка й избягала от

дома и взела Мария със себе си. Мария забременяла на 18, но вместо да се омъжи,

решила да отгледа детето си сама. Не искала детето й да има същия живот като нея.

Тя, новороденото, майка й и брат й наели малък апартамент и започнали да се справят

с живота, както могат.

Когато навършила 21, една съседка адвентистка й дала брошури за Бога и я поканила на

библейски уроци. На Мария й харесало да чете Библията. Накрая осъзнала, че Бог я

обича. Кръстила се в адвентната църква и започнала да се радва на новия си живот с

Бога. Когато научила за силата на прощението, осъзнала, че трябва да прости на баща

си за това, което е направил. Молила се много и накрая го посетила. "Татко - казала

тя, - прощавам ти за всичко, което си сторил на мен и на семейството ми. Искам да

живея без омраза в сърцето си и затова ти прощавам."

"Как е възможно да ми простиш за всички лоши неща, които съм направил?", попитал той

и се разплакал. Бил загубил цялото си семейство заради алкохола и продължавал да

пие, макар че вече пиел по-малко, след като семейството му го напуснало.

Мария споделила новата си вяра със своята майка и с брат си, който бил глух. За него

било трудно да се сприятелява с хората, но след време приел адвентното учение и се

присъединил към църквата.

На седемгодишна възраст синът й Хектор вдигнал висока температура. Лекарят открил,

че има и сърдечно заболяване и казал, че е възможно да не оживее. Хектор имал нужда от спешна сърдечна операция и Мария помолила

църковните членове да се молят. Скоро той се върнал към нормалния живот.

Днес Хектор учи за проповедник в Чилийския адвентен университет. Той има двама

братя. 16-годишният Хуан също иска да стане проповедник.

Мария се радва, че Бог е обърнал един толкова лош живот в нещо добро. Тя обича да

пее и да споделя вярата си с околните.


* Мария Медина живее в южната част на Чили.

Свързан урок >>