"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Усилие, продължило 17 години


Уани и Уай са две села, разположени от двете страни на лагуна по крайбрежието на

Папуа Нова Гвинея. Адвентни мисионери отишли в Уани и създали църква. След няколко

години били подбудени да посетят Уай и да разкажат на хората, че Исус ще дойде

скоро. Наели лодка и прекосили лагуната, за да стигнат до Уай.

Вярващите от Уани записали на касети своя музика за жителите на Уай. Местните

старейшини разрешили на хора от Уани да проведат събрание, за да разкажат за вярата

си. Така чули, че Исус ще дойде скоро.

Жителите на Уай били християни. Те поканили адвентистите да дойдат и следващата

събота, за да разкажат за вярата си. Повечето от двестата присъстващи били деца и

затова словото било предназначено предимно за тях.

Адвентистите помогнали в строежа на къщи и в земеделската работа в Уай. Местните

хора оценили тяхното приятелство и помощ, но никой друг освен децата не се

интересувал от вестта им. След година водачите от Уай казали на хората от Уани: "Ние

си имаме наша църква. Не се опитвайте да ни покръствате."

Хората от Уани виждали, че жителите на Уай искат да научат повече, но след като

местните старейшини не им разрешавали да присъстват на събранията, вярващите от Уани

престанали да посещават селото всяка седмица.

Таутин бил възрастен човек, живеещ в Уай. Той чул адвентната вест и повярвал. Когато

адвентистите престанали да идват, Таутин намерил лодка и сам започнал да посещава

Уани. "Моля ви, върнете се и преподавайте Божията истина", молел ги той.

Няколко вярващи от Уани с радост се върнали в Уай, за да преподават на Таутин и

семейството му. Шестнадесет години по-късно Таутин поискал да се кръсти. Той обаче

не дошъл сам. Довел шест от децата си със себе си и всички заедно се кръстили.

Днес около 30 души се събират на съботно богослужение в Уай. Седем са кръстени, а

други се подготвят за кръщение. Необходими бяха цели 17 години, за да се създаде

адвентна група. Те възнамеряват да построят църква на земя, притежавана от Таутин.

Междувременно, наемат лодка и ходят на гости на своите братя и сестри в Уани.

Какъв е сега резултатът от 17-годишните усилия на вярващите в Уани? Църквата им се

разрасна толкова много, че не може да побере всички посетители. Това се случва,

когато вярващите имат мисионски дух.

Свързан урок >>