"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

В търсене на баща
Игор Корал

Израснах в дом на невярващи в Украйна. Баща ми беше в затвора през по-голямата

част от детството ми. Когато другите деца говореха за бащите си, аз се

чувствах изоставен и самотен. Не помнех как изглежда. Майка ми правеше

всичко възможно да запълва празнината, но липсата на баща ме караше да

страдам.

Копнежът за баща ме тласна към търсене на Бога. Когато посетих баба ми, тя

ме заведе на църква и ме научи да се моля. Разказа ми разни истории за Бога,

моя небесен Баща. Възможно ли бе Той да ми е Баща? Това ми се струваше

толкова мило, но все пак непостижимо.

Молех се заедно с баба ми, а когато пораснах, започнах да разговарям с Бога

за всичко. Постепенно Бог стана мой Баща. Вярата ми в Бог Отец ми помогна да

остана твърд, когато приятелите ми в юношеска възраст ме караха да пия или

да пуша. Не можех да безчестя моя небесен Баща.

Често четях молитвени и библейски четива, които баба ми даваше. Открих, че

там се споменава за съботата. Не разбирах какво означава това, но реших да я

спазвам така, както разбирам. Това ми донесе толкова много мир и щастие в

този период от живота ми.

Когато навърших 15 години, баща ми бе освободен от затвора. Поиска да

прекара известно време с мен, за да се опознаем. Почувствах се поласкан.

Той ме запозна с приятелите си престъпници и бивши затворници с големи

татуировки. Бях привлечен от тях и не след дълго пожелах да бъда като тях.

Това се хареса на баща ми, тъй като имаше желание да тръгна по неговия път.

Но преди да си навлека неприятности, той внезапно умря от удавяне.

След няколко седмици видях плакат, който рекламираше християнски събрания.

Бях загубил връзката си с Бога, но изпитах желание да я подновя. Като че ли

нещо ме дърпаше назад. Чувствах се силно смутен. Посетих последните няколко

събрания. Проповедникът говореше толкова много за Божията любов и за това,

че Бог ни обича и желае да бъдем Негови деца. Тогава ни покани да последваме

Христос чрез кръщение. Знаех, че трябва да се подчиня. Изправих се и

предадох живота си на Исус.

Днес не мога да си представя, че е възможно да се живее без Бог. Искам да

бъда като Него, както малкото момче желае да прилича на земния си баща. Бих

искал Той да се гордее с мен.


* Игор Корал е евангелизатор мирянин в Украйна.

Свързан урок >>