"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Ново име
Джон К.

Израснах в семейство, което следваше една от големите световни религии. Не знаех нищо за Исус. Когато станах на дванадесет години, баща ми започна да ходи на богослужение при група, изповядваща християнството, докато аз запазих традициите на семейната си религия. Той не искаше да ни притиска да се присъединим към него. Желаеше всеки от нас да направи личен избор относно религията.

Веднъж донесе у дома няколко религиозни книги и аз ги прочетох. Започнах да сравнявам написаното в Библията със святата книга на семейството ни. Исках сам да разбера коя религия поддържа истината за Бога. Намирах добри идеи в нашите святи книги, но те сякаш не се прилагаха в живота на последователите, които познавах.

Забелязах, че християните се държат по-различно. Практикуваха онова, което проповядваха. Баща ми стана все по-ангажиран в дейността на тази религиозна организация. Тогава лидерът на групата предаде своите членове и те се разпаднаха. След време баща ми започна да посещава християнска църква, а останалите от семейство се присъединиха към него. Аз останах единственото изключение. Продължавах да наблюдавам и да преценявам коя религия е най-добра.

След това баща ми се срещна с адвентен пастор и двамата започнаха да прекарват часове наред в разговори за Бога. Усетих, че изпитва голямо вълнение от това, че е намерил човек, който да се основава изцяло на Библията. Когато научи какво говори Библията по въпроса за святото спазване на съботата, осъзна, че то съвпада с написаното в нашата свята книга и повярва, че е истина. Остана изключително впечатлен от това, че адвентистите спазват закона за чистите и нечистите храни.

Аз също се убедих, че адвентистите се покланят на Бога така, както е редно за всички истински християни. Когато семейството ми реши да се присъдени към адвентната църква, аз също ги последвах. Знаехме, че ще имаме големи неприятности с нашите роднини, но почувствахме, че Бог ни води. Тъй като в областта нямаше други адвентисти, започнахме да провеждаме домашни богослужения.

Всички ние носехме имена, които отразяваха предишната ни религия, затова решихме след кръщението да си сменим имената с християнски. Новото ми име е Джон. Искам цял свят да разбере, че съм Исусов последовател. Сега уча в адвентния университет в моята страна и Бог ме благославя в това учебно заведение.

Семейството ни търсеше истинската вяра в продължение на много години. Сега имаме Божията истина и възнамеряваме да останем в нея.


* Джон К. е псевдоним. В момента е студент в Бангладеш.

Свързан урок >>