"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Благословената намеса
Асери Сука

Обичам евангелизирането! Наскоро проведох събрания на остров Вану Леву във Фиджи. Надявахме се да дойдат около двеста или дори повече души. Първата вечер дойдоха само деветдесет. Разбрахме, че евангелизаторските събрания съвпадат с популярна телевизионна програма, която започва всяка вечер в 20 ч. Молихме се Бог да достигне до тези хора с вестта си. И той отговори на молитвите ни по съвсем неочакван начин!

Събранието започна и аз станах да проповядвам. Докато говорех забелязахме, че хората тичат напред-назад между къщите. Зачудихме се какво става. Тогава някой дойде да говори с член от екипа в задната част на палатката.

След събранието ми съобщиха, че нашата озвучителна система се намесва в телевизионното предаване. Хората получавали образ от любимата си телевизионна програма, но звукът идвал от проповедта. Били по-скоро озадачени, отколкото разгневени.

Проверихме цялата система и видяхме, че всичко си работи нормално. На следващата вечер се случи същото. На следващата – пак. Цели две седмици по време на евангелизаторската поредица хората чуваха от телевизорите си нашите теми.

Тъй като вече нямаше конкуренция от телевизията, хората започнаха да идват на нашите събрания – единственото налично “забавление”. Една вечер хорът от местна протестантска църква дойде и предложи да изнесе специална програма за събранията. Никой не ги бе молил, те просто дойдоха, защото харесали нашите теми.

Хората от близките села дойдоха когато чуха, че от телевизорите могат да се слушат религиозни теми. Посещаемостта се удвои и стигна до почти двеста човека. До този момент са кръстени 19 и още 74 се подготвят за кръщение. Убеден съм, че без чудната намеса в телевизионната програма, никога не биха дошли повече от 100 души. Построихме временна църква, която да служи на новите вярващи.


* Асери Сука е директор на Family Life за мисията във Фиджи.

Свързан урок >>