"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Разгневеният съпруг
Г. Мазунда

Пастор в северната част на Малави провел евангелизаторски събрания, които довели до

осемнадесет нови вярващи. В деня на кръщението жена изтичала до реката и помолила да

бъде кръстена. Тя посещавала събранията, но поради страх от съпруга си не се била

решила да поиска кръщение. Пасторът й задал няколко въпроса и я кръстил.

Някой видял кръщението на жената и докладвал на съпруга й. Когато тя се върнала у

дома, гневният съпруг я заключил в къщата и взел ключовете, за да не може да избяга.

След това тръгнал да търси пастора. “Кой ти е позволил да кръстиш жена ми без може

разрешение?”, попитал той.

Пасторът отговорил, че съпругата му сама е решила да се кръсти. Никой не я е

принуждавал. Все още разгневеният мъж заплашил, че ще го убие и си тръгнал. Въобще

не се шегувал. Повикал няколко мъже и момчета и всички заедно тръгнали към дома на

главатаря, тъй като той бил дал разрешение за провеждане на събранията. След това

бандата видяла млад адвентист на пътя и започнали да го замерят с камъни. Макар и

наранен, той успял да се спаси.

През цялата седмица жената била заплашвана от съпруга си: “Няма да ходиш на църква!” Всички, които го познавали, знаели, че никога повече жена му няма до

отиде на църква. В събота обаче тя се появила на службата. Имало младежка програма,

провеждана от “Откривателите”

Когато съпругът научил какво се случило, решил да я проследи в църквата. Пристигнал

и видял млади хора, подредени в своите униформи, които изглеждали прекрасно. Когато

влезли в църквата, той ги последвал и седнал най-отзад.

Пасторът произнесъл изключително силна проповед и отправил призив. За голямо

удивление на всички гневният съпруг излязъл отпред. Вече бил съвсем укротен от

Святия Дух. Поискал да има същия мир и спокойствие, каквито видял в тези млади

християни. Той останал верен на своето посвещение. Сега се покланя на Бога

заедно със съпругата си.


* Г. Мазунда е директор на отдела за жени и семейство в северната част на Малави.

Свързан урок >>