"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Поканата
Шарлот Ишканиан

Шоу-ин видя съседката си да плаче, докато минава покрай дома й в Тайпе, Тайван.

"Какво има, Хюи", попита Шоу-ин. Хюи седна със святата си религиозна книга в скута и

с отчаян поглед. Шоу-ин се опита да я разведри и я запита какво мисли за святата

книга, която чете.

Хюи отговори, че се безпокои за децата си. "Знам, че Бог съществува някъде и съм

благодарна за всичко, дори за чашата вода." Шоу-ин насърчи вярата на Хюи в Бога и я

покани на църква в събота. Хюи се усмихна и кимна с глава. Тя желаеше да научи

истината за Бог, независимо от това, къде може да намери тази истина.

В събота Шоу-ин заведе съседката си на църква. Същия ден Хюи сънува нещо странно.

Видя в съня си Бог и се учуди, че не се страхува от Него. Реши да продължи да ходи

в църквата на Шоу-ин. Можеше да ходи там и сама всеки път, когато има събрание.

Веднъж Хюи се завърна у дома и очите й се спряха на един идол, поставен върху полица.

Имаше навика да слага тамян пред идола и след това да му се покланя и да му разказва

за всичките си желания и проблеми. Изучаваше святата книга в търсене на мир, но

мирът не дойде, докато не прие поканата на Шоу-ин да посети богослужението в нейната

църква.

Една нощ сънува, че Бог иска от нея да махне идолите от дома си. Хюи събра идолите,

тамяна и святата книга и ги занесе на един съсед. "Вече не ми трябват - обясни тя. -

Можеш да ги задържиш за себе си."

На следващия ден Хюи покани Шоу-ин и двама приятели от църквата да я посетят у дома.

Когато пристигнаха, тя им показа празната лавица и бързо им обясни какво е

направила. "Сама ли го направи? - попита Шоу-ин с удивление. - Изисква се голяма

смелост за такава постъпка." Хюи се усмихна, защото сама се бе решила на това.

Дяволът не я изостави, но вярата на Хюи я укрепи и й помогна да издържи на атаките

му.

Често Хюи е първата, която пристига в църквата за събрание. Тя се присъедини към

църквата чрез кръщение и сега се радва от това, че следва Исус и е част от Неговото

семейство.


* Шоу-ин и Хюи живеят в Тайпе, Тайван. Шарлот Ишканиан е редактор на списание "Мисия".

Свързан урок >>