"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вдигнатото копие
Д. Х. Закари

Джон Киок е масай, член на полуномадско племе, което отглежда добитък в Източна Африка. Преди няколко години, когато прие Исус за свой Спасител, Киок реши да посвети живота си на споделяне на своята вяра с други масаи. Веднага се отзова на поканата, когато малка група вярващи от Нкорой го помоли да проповядва в тяхното село.

Всяка вечер 200 души се събираха да слушат вестта за Исус. Вождът на областта обаче не желаеше нова религия на своята територия. Една вечер след събранието главатарят започна да крещи и вдигна копието си заплашително, докато се приближаваше към групата слушатели, които бяха седнали на земята. Повечето от тях избягаха в тъмнината, когато видяха вожда им да се приближава. Той държеше копието над главата си, застана пред Киок и го запита: “Кой си ти и какво говориш на народа ми?”

Киок се помоли за мъдрост и закрила, след което спокойно отговори: “Аз съм масай. Разказвам на хората за живия Бог – този Бог, който е създал планините, дърветата, твоите животни и дори теб и семейството ти.”

“Давам ти последна възможност – заплаши вождът. – Тръгни си сега. Ако проповядваш още веднъж, ще те убия с копието си.”

“Господине – отговори Киок смирено, - хората идваха цяла седмица да слушат за Бога. Те искат да знаят повече за Бога, който ги е създал. Имам още една седмица и бих желал да те поканя да чуеш нещо за Него.”

“Обещавам да те убия, ако проповядваш още веднъж!”, заяви вождът. След това се обърна и бързо си тръгна.

Старейшините обясниха на вожда, че са разрешили на Киок да говори пред хората за Бога. Казаха му, че мнозина от тези, които го слушат, са променили живота си и са станали по-добри. Помолиха го да дойде и сам да се убеди.

Вождът разреши събранията да продължат и скоро забеляза положителна промяна сред хората. Чу свидетелствата им за това, което Исус е направил в живота им. След няколко месеца вождът помоли Киок да изучава Библията с него. След известно време той и цялото му семейство бяха кръстени в Божието семейство. Днес вождът и хората му се покланят на Бога в малка църква в селото.


* До смъртта си Дж. Х. Закари бе координатор на евангелизаторската работа сред евреите и мюсюлманите в Северноамериканската дивизия.

Свързан урок >>