"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Евангелието, 1844 г. и съдът

Клифърд Голдстейн
Съботноучилищни уроци за възрастни
Юли, август, септември 2006 г.


Урок 5 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 22 - 28 юли 2006 г.

Даниил 8 глава


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Събота - 22 юли
Стих за запаметяване:
И каза ми: “До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти” (Даниил 8:14).

Както скоро ще видим, Даниил 8 глава разглежда голяма част от събитията, представени в Даниил 2 и 7 глави ­ проследява хода на историята, започвайки от античността и достигайки до “времето на края” (Даниил 8:17) ­ израз, появяващ се за първи път в книгата на Даниил (но не и за последен). Осма глава потвърждава категорично съкрушителните доказателства от предишните глави, където Даниил разглежда събитията от края на времето; това е проблем за онези, които желаят да ограничат събитията в нея до историческия период на израилтянската история, приключващ през II в. пр. Хр. ­ един напълно неприемлив възглед.

Освен това, както 2 и 7 глави, така и 8 главa на Даниил, е разделена на две части ­- сън/видение и след това обяснение на този сън/видение. Първите 14 стиха на Даниил 8 глава разкриват едно видение, в което той вижда овен, козел, малък рог, последвани от очистване на светилището. Останалата част от главата съдържа даденото му обяснение за значението на овена, козела и малкия рог. Интересно, но обяснение за очистването на светилището тук не е дадено. И въпреки че, както ще видим, на Даниил изрично му се казва, че видението за очистването на светилището е “вярно” (стих 26), той признава, че не го разбира (стих 27). Това е така, тъй като тази част от видението не му е обяснена като останалите. По-късно този момент става много важен, защото в следващата глава най-накрая получава обяснение и за нея.

За тази седмица прочетете:
Даниил 8 глава.Пак животни Неделя - 23 юли

Прочетете Даниил 8:1-14. Обобщете видението. Съсредоточете се върху последователността на събитията, изложени в него.


След като Даниил получава видението за овена, козела, малкия рог и очистването на светилището, забележете какво се случва в стихове 15 и 18. Той казва, че се е опитвал да разбере значението на минаващите пред очите му картини. Тогава един “човешки глас” извиква и казва на Гавриил да “направи този човек да разбере видението”. След това Гавриил се приближава до Даниил и на два пъти (стихове 17 и 19) му заявява, че видението се отнася “за края”.


Прочетете останалата част от главата. Какво е тълкуването, което му дава Гавриил?


Както от 2-ра така и от 7-а глави разбрахме, че Мидо-Персия и Гърция са великите сили, които ще се появят в световната история. В това вече няма никакво съмнение ­ Гавриил директно ги назовава по име. (За разлика от останалите две видения, тук ­ в 8 глава ­ Вавилон не е споменат.)

След като назовава Мидо-Персия и Гърция (стихове 20, 21), той дава обяснение и за малкия рог, който се появява след тях. Въпреки че утре ще се спрем на този момент по-подробно, сега обърнете внимание как бива унищожен този малък рог (стих 25) ­ езикът е много близък до този в Даниил 2 глава с нейното описание на Божията свръхестествена намеса в края на света.

И така, нека обобщим: Събитята от Даниил 8 глава могат да бъдат представени по следния начин:

Мидо-Персия

Гърция

Малък рог

Очистване на светилището


Даниил 8 глава е още едно място в Библията, което посочва, че Бог има последната дума и държи всичко под контрол. Как това ви дава надежда, независимо от проблемите, с които се сблъсквате?
Малкият рог -­ част I Понеделник - 24 юли

В нашето изследване на книгата “Даниил” вече видяхме, че тя говори за пет царства, на четири от които са ни дадени имената: Вавилон, Мидо-Персия, Гърция, Божието вечно царство. Единственото, чието име не е изрично упоменато, е онова, което и в трите видения се появява след Гърция и съществува до времето на края. По-долу е дадена таблица с всички описани земни царства ­ както изрично споменатите по име, така и онези, чиито имена не са споменати:

Даниил 2 главаДаниил 7 главаДаниил 8 глава
ВавилонВавилон-
Мидо-ПерсияМидо-ПерсияМидо-Персия
ГърцияГърцияГърция
Следващо царствоСледващо царствоСледващо царство
Свръхестествено унищожение
в края
Свръхестествено унищожение
в края
Свръхестествено унищожение
в края


След всичко научено досега, как бихте идентифицирали малкия рог от Даниил 8 глава? Кое ви накара да стигнете до това заключение?


Очевидният отговор, разбира се, е Рим (езчески и папски). Ето само някои от многото причини да смятаме така.

Ако направим паралел между виденията, във 2 глава ставаше дума за Рим, в 7 глава ­ също, следователно логично е, че и в 8 глава се визира Рим.

Малкият рог възниква след Гърция и се простира до края на времето, когато бива унищожен по свръхестествен начин. Коя е тази сила, възникнала след Гърция и съществуваща до днес? Забележете също, че Мидо-Персия е описана като “силна” (стих 4), а Гърция като “много силна” (стих 6). Малкият рог е описан като “извънредно силен” (стих 9). Въпреки че може да се спори дали “извънредно силен” е повече от “много силен”, то със сигурност “извънредно силен” е повече от “силен”. Следователно тази сила ­ малкият рог ­ е по-велика най-малкото от Мидо-Персийската империя. Коя е тази сила, възникнала след Гърция и съществуваща до края, която да се опише като по-силна от Мидо-Персия, освен Рим?

Миналата седмица видяхме как малкият рог от Даниил 7 глава съвсем ясно се идентифицира с папския Рим. Тук, в 8 глава, се натъкваме на същия символ. И двете сили са описани като преследващи сили.
Малкият рог -­ част II Вторник - 25 юли

Малкият рог, възникващ след Гърция (Даниил 8 гл.), е същата сила която възниква след Гърция както във 2-ра, така и в 7-ма глави ­ Рим, започващ като езическа сила и след това преминаващ в папска.

Тези две фази можем да открием в образността и на трите глави. В Даниил 2 глава видяхме, че желязото, идващо след Гърция (медта), остава до края, макар и в стъпалата да се видоизменя, смесвайки се с глина. Макар че тук акцентът е върху политиката, а не върху религията и върху самите нации, тази промяна в Рим съвпада с въздигането на папството и по време, и по място. Ако не друго, от втора глава научаваме, че в даден момент от историята Рим претърпява промяна.

А в седма глава видяхме, че най-напред се появява четвъртият звяр, последван от малкия рог ­ друга фаза на същата сила.


Припомнете си подробностите, свързани с малкия рог в Даниил 7 глава. Кои религиозни елементи са разкрити тук, в тази фаза от развитието на Рим?


В осмия стих, след описанието на разпадането на Гърция на различни царства, е описан и малкият рог, излизащ “изсред тях”; това е едно от “четирите небесни ветрища” (стих 2), предшестващи го непосредствено. Веднага след това са разкрити и двете фази от дейността на малкия рог.


В каква посока се развива дейността на малкия рог според Даниил 8:9? Сравнете тази многопосочност с онова, което той върши според стихове 10-12. Каква е разликата?


В 9 стих малкият рог се движи хоризонтално по лицето на земята, представяйки военна или политическа експанзия (сравни с Даниил 8:4). В следващите няколко стиха дейността му се развива вертикално -­ към небето -­ атакувайки “небесното множество”, “Княза на небесното множество” и дори самото светилище. Въпреки че очевидно малкият рог не стига буквално до самото небе, това, на което се набляга, е религиозния характер на неговата атака. Следователно и в Даниил 8 глава са представени две фази на една и съща сила ­ първата е езическа, а втората ­ религиозна (папската фаза).
Очистване на светилището Сряда - 26 юли

За да повторим това, което вече разбрахме от Даниил 8 глава, бихме могли да обобщим по следния начин:

Мидо-Персия

Гърция

Рим

Очистване на светилището

Както вече споменахме, Гавриил разтълкува на Даниил всичко от видението в 8 глава с изключение на очистването на светилището. Въпреки че не се дава конкретно тълкуване, в главата можем да открием един много силен намек. Видението от Даниил 8:14 приключва с очистването на светилището след описанието на дейността на малкия рог в определен исторически период; тълкуването след описанието на малкия рог (стихове 22-25) приключва с едно специфично събитие (стих 25, последната част). Кое е това събитие и как то ни помага да достигнем до разбирането какво включва очистването на светилището?

Ако поставим паралел между видението в Даниил 8 глава и неговото тълкуване, то би изглеждало така:

ВидениеТълкуване
ОвенМидо-Персия
КозелГърция
Малък рогРим
Очистване на светилищетоСвръхестествено
унищожение на малкия рог

Каквото и друго да включва очистването на светилището, резултатът от него е свръхестественото унищожение на последната земна империя ­ нещо, което се случва и във 2, и в 7 глави на Даниил -­ когато Бог основава Своето вечно царство. Следователно, всякакви идеи, ограничаващи очиставането на светилището до някакво човешко събитие като изгонването на враговете от храма през II в. пр. Хр., пропадат. От контекста става ясно, особено в паралел с Даниил 2 и 7 глави, че това очистване на светлището е събитие от най-голяма важност.


Кои неща във вашия собствен живот трябва да бъдат очистени? Кой е единственият начин да стане това?
Съд в Небето Четвъртък - 27 юли

По-долу е дадена таблица, обобщаваща всичко, което разгледахме през последните няколко седмици. Какво ни говори това относно същността на очистването на светилището?

Даниил 2 главаДаниил 7 главаДаниил 8 глава
ВавилонВавилон
Мидо-ПерсияМидо-ПерсияМидо-Персия
ГърцияГърцияГърция
езически Римезически Римезически Рим
папски Римпапски Римпапски Рим
Съд в небетоОчистване на светилището
Второ пришествиеВторо пришествие

Както видяхме дотук, между посочените глави съществуват паралели. Паралелно са описани не само народите, но и сцената на съда в Даниил 7 глава ­- който настъпва известно време след Рим (1260-те години) -­ той директно се отнася към очистването на светилището, което в Даниил 8 глава също настъпва след Рим. Следователно небесният съд в Даниил 7 глава ­ съдът, който довежда до края на света ­ съвпада с очистването на светилището от Даниил 8 глава. Дадени са ни две описания на едно и също нещо -­ съдът, познат още като очистване на светилището от Даниил 8 глава.


Според тази таблица къде във времето е мястото на съда спрямо Второто пришествие?


Ключовият момент е паралелът между тази величествена сцена на съда в Даниил 7 глава и очистването на светилището в 8 глава. Сцената на съда в 7-ма глава е просто друг начин на описание на очистването на светилището в 8-ма точно както описанието на мечката в 7 глава е просто друг начин да се опише овенът в 8-ма. Всяко описание добавя към предишното нещо ново и така всички заедно ни дават много информация за едно специфично събитие. Безспорно ясно е обаче, че това събитие е преди Второто пришествие. И наистина, самият съд е събитието, което довежда до Второто пршествие.


Кои неща във вашия живот могат да бъдат разрешени единствено при Пришествието на Исус; кои могат да бъдат разрешени тук и сега? Защо е толкова важно да разберем разликата между двете?
Разширено изучаване Петък - 28 юли
Прочетете още:

Разгледайте паралелите между Даниил 7 и 8 глави, но този път с приблизителните дати на събитията, описани в тях:

Даниил 7 главаДаниил 8 глава
Вавилон
(залязва в началото/средата на VI в.пр.Хр.)
Мидо-ПерсияМидо-Персия
(от началото/средата на VI в.пр.Хр. до началото/средата на IV в.пр.Хр.)
ГърцияГърция
(от началото/средата на IV в.пр.Хр. до средата на II в.пр.Хр.)
Езически РимЕзически Рим
(от средата на II в.пр.Хр. до V-VI в.сл.Хр.)
Папски РимПапски Рим
(фаза на описано преследване: от VI в.сл.Хр. до ХVIII-ХIХ в.сл.Хр.)
Съд в небетоОчистване на светилището
Второ пришествиеРазрушаване не с ръце

От таблицата става ясно, че тъй като съдът в Даниил 7 глава става след 1260-те години, а е едно и също събитие с очистването на светилището от Даниил 8 глава, тогава очистването на светилището също става след 1260-те години. Следователно този факт разполага очистването на светилището в момент от времето след края на ХVIII и началото на ХIХ в., но преди Второто пришествие на Христос. Тези две опорни точки ни помагат да стесним времето на Изследователния съд, но все още не ни дават точната му дата. Имаме нужда от допълнителна информация; ето защо, както ще видим, такава е дадена.

За разискване:

1. В групата разгледайте основните точки от днешния урок.

2. От последния стих на 8-ма глава разбираме, че някои от аспектите на видението бяха неразбираеми за Даниил. Каква е поуката за нас относно вървенето напред с вяра, независимо че има неща, които все още не разбираме?
Разказ
Вдигнатото копие
Д. Х. Закари

Джон Киок е масай, член на полуномадско племе, което отглежда добитък в Източна Африка. Преди няколко години, когато прие Исус за свой Спасител, Киок реши да посвети живота си на споделяне на своята вяра с други масаи. Веднага се отзова на поканата, когато малка група вярващи от Нкорой го помоли да проповядва в тяхното село.

Всяка вечер 200 души се събираха да слушат вестта за Исус. Вождът на областта обаче не желаеше нова религия на своята територия. Една вечер след събранието главатарят започна да крещи и вдигна копието си заплашително, докато се приближаваше към групата слушатели, които бяха седнали на земята. Повечето от тях избягаха в тъмнината, когато видяха вожда им да се приближава. Той държеше копието над главата си, застана пред Киок и го запита: “Кой си ти и какво говориш на народа ми?”

Киок се помоли за мъдрост и закрила, след което спокойно отговори: “Аз съм масай. Разказвам на хората за живия Бог – този Бог, който е създал планините, дърветата, твоите животни и дори теб и семейството ти.”

“Давам ти последна възможност – заплаши вождът. – Тръгни си сега. Ако проповядваш още веднъж, ще те убия с копието си.”

“Господине – отговори Киок смирено, - хората идваха цяла седмица да слушат за Бога. Те искат да знаят повече за Бога, който ги е създал. Имам още една седмица и бих желал да те поканя да чуеш нещо за Него.”

“Обещавам да те убия, ако проповядваш още веднъж!”, заяви вождът. След това се обърна и бързо си тръгна.

Старейшините обясниха на вожда, че са разрешили на Киок да говори пред хората за Бога. Казаха му, че мнозина от тези, които го слушат, са променили живота си и са станали по-добри. Помолиха го да дойде и сам да се убеди.

Вождът разреши събранията да продължат и скоро забеляза положителна промяна сред хората. Чу свидетелствата им за това, което Исус е направил в живота им. След няколко месеца вождът помоли Киок да изучава Библията с него. След известно време той и цялото му семейство бяха кръстени в Божието семейство. Днес вождът и хората му се покланят на Бога в малка църква в селото.


* До смъртта си Дж. Х. Закари бе координатор на евангелизаторската работа сред евреите и мюсюлманите в Северноамериканската дивизия.

Created by ULimited®