"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дългият път към мира
Андрей Скворцов

Андрей израснал в атеистичен дом в Русия. Докато следвал в университета почувствал, че животът му е празен и започнал да чете философия и история. В една от прочетените книги имало много цитати от Библията. Може би християнството ще ми помогне, помислил си той. Започнал да посещава църкви и манастири, но церемониите не го доближавали до Бога. Копнеел да намери някой, който да отговори на въпросите му.

Намерил един Нов завет в книжарница и го купил, макар че това му струвало цяла седмична заплата. Започнал да чете Матей, но думата “роди” го озадачила. Искало му се да намери някой, който да му обясни Библията. Преди да успее да намери такъв човек, бил повикан да служи в армията.

Изпратили го в Сибир на около 4800 километра от дома. Почувствал се съвсем самотен и изолиран. Точно тогава срещнал един войник християнин, който му дал Нов завет. Андрей започнал да го чете, но когато започнал да задава въпроси, войникът му отговорил: “Просто продължавай да четеш.”

Военната служба била нещо ужасяващо след падането на комунизма. Войниците били бити без причина и мнозина дезертирали или се опитвали да извършат самоубийство. Командирът на Андрей разбрал за интереса му към религията и започнал да го тормози. Често го биели за това, че отказвал да нарани друг войник или заради престъпления, които не бил извършил. Андрей обаче чувствал, че Бог го ръководи и спасява.

След завършване на военната си служба Андрей се върнал в Москва. Купил Библия и започнал да я чете по цели нощи. Леля му разбрала за неговия интерес и го поканила да я придружи на едно евангелизаторско събрание. Там намерил отговор и на най-трудните въпроси.

Внезапно научил, че майка му има тумор в мозъка. В болницата баща му отчаяно го помолил за помощ и го накарал да намерят лечител екстрасенс, който да я излекува. Андрей знаел, че това не е редно и затова помолил пастора да се моли за нея. Довел един от пасторите от евангелизационните събрания, за да се моли за майка му. Той обяснил значението на вярата в Бога и Божията сила да изцелява. След това се помолил за нея.

Майката на Андрей била оперирана и след това се възстановила без никакви странични ефекти. Андрей бил убеден, че молитвите на пастора са допринесли за чудото и скоро се кръстил. Сега се надява, че родителите му, които го придружават на богослуженията, ще предадат сърцата си на великия Лекар.


* Андрей Скворцов е компютърен специалист и старейшина на църква в Москва.

Свързан урок >>