"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Нова надежда
Анастасия Кметова

Аз съм художничка и живея в България. Целият ми живот е бил посветен на изкуството, но когато започнах да наближавам времето за пенсиониране, разбрах, че вече няма да мога да се радвам на керамиката, която ми даваше толкова много радост. Като че ли повече нямах никаква надежда за бъдещето.

След това открих истинския път към Бога и сърцето ми отново се изпълни с надежда и любов. Започнах обаче да се питам как мога да споделя вярата си с моите колеги – художници, актьори, писатели, интелектуалци. Те бяха много по-интелигентни от мен. Ако се опитах да им проповядвам, едва ли някой би ме слушал. Молех се Бог да ми посочи път да споделя вярата си с тези влиятелни хора.

И тогава Бог ми даде поезията.

Още от детските си години пишех стихотворения, но те никога не са били на религиозна тематика. След като се молех за начин да споделя вярата си, думите на религиозна поезия започнаха да се изливат върху хартия. Издадох няколко стихосбирки. Когато приятелите ми ме питаха за моята вяра в Бога, започнах да им давам от стихосбирките. Писала съм за първото идване на Христос, за Второто пришествие, за потопа, почти на всяка тема от Библията.

Хората проявяваха любопитство защо изведнъж съм започнала да пиша на религиозна тематика. Разказвах как съм открила пътя си към Бога, споделях радостта си с околните.

Внезапно се разболях и бях приета в болница за около 20 дни. Докато бях там, споделях вярата си с хората, които идваха в моята стая. Болниците в България са едно доста тъжно място, но аз украсих стаята си, поставих Библията на масичката и едно красиво одеяло и възглавница на леглото. Докторите и сестрите забелязваха това и коментираха добре подредената стая. Разказвах им, че Бог е създал красив свят и ние трябва да пресъздаваме красотата дори и в най-трудните обстоятелства. Споделях вярата си с другите болни и с лекарите и сестрите. Давах на всеки от тях от моите стихосбирки и някои от тях поискаха да знаят повече за моята религия. Смятам да посетя тези жени отново и да продължим разговорите си от болницата.

Когато помолих Бог да ми открие начин за споделяне на вярата, Той ми даде точно това, от което се нуждаех.


* Анастасия Кметова е пенсионирана художничка, която споделя своята вяра в Пловдив, България.

Свързан урок >>