"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Като овце сред вълци*
Джийн Закари

Още от началото на ХІІІ век валдензите били преследвани и убивани от религиозното мнозинство в Европа. Те живеели в трудно достъпни местности и споделяли Божиите истини със своите ближни въпреки многобройните опасности. Много от тях ставали търговци, продаващи от врата на врата, за да могат да търсят искрени по сърце хора, с които да споделят своята вяра. Когато откривали някой без предразсъдъци към Божията вест, давали части от Свещеното писание на желаещия.

Днес адвентистите използват подобни методи, за да говорят за Христос в области в Югоизточна Азия, където има малко на брой християни. Тези адвентисти доброволно отиват да живеят в общности, където всеки ден се сблъскват с опасността да бъдат преследвани. Поради тази причина няма да разкриваме тяхното местоположение.

Работата е изключително трудна и много от доброволците са млади хора. Затова ръководителите на тази евангелизационна програма били учудени, когато Джаиби, жена на възраст над средната, пожелала да отиде да работи в далечен град. Знаела, че ще има подслон, но ще трябва да изкарва прехраната си, като продава книги на здравна тематика. Била така решена да замине, че споделила вълнението си с приятели. До момента на тръгването си успяла да убеди още 40 доброволци да заминат с нея.

Джаиби била помолена да стане ръководител на внушителната група. Когато всички започнали да се молят и да работят заедно, Святият Дух отварял врата след врата. Открили, че хората от града с радост приемат здравните принципи, преподавани от доброволците. Завързали се приятелствa и скоро се оформила малка група. Не след дълго доброволците повикали пастор, който да подготви заинтересованите за кръщение.

Джаиби продължи да работи в града дори след изтичането на едногодишния си договор. За три години тя и нейната група организирали пет нови църкви – нещо, което никога не би било постигнато чрез публична евангелизация.

Има три важни неща в програмите, следващи методите на валдензите: посещения от врата на врата, предлагане на ценни здравни материали и развиване на приятелски отношения, отварящи пътя за създаване на групи за изучаване на Библията и за изливане на силата на Святия Дух, който отваря врати и убеждава хората.

Някои доброволци, които заминали с Джаиби се завърнали по домовете си, но други се присъединили към нея. Досега Джаиби и нейната група са допринесли за кръщението на 105 души, което е резултат от Божието благословение над тяхната работа.

Вдъхновяващият пример на древните доброволци валдензи, които разпространявали евангелието в Европа като търговци и евангелизатори, все още е жив в Югоизточна Азия.


* Виж Матей 10:16.

Свързан урок >>