"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Семейства
в семейството на Бога
Роналд М. Флауърс
Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2006 г.

Урок 2 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 7 - 13 януари 2006 г.

Божието слово за семейния живот


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Разказ Събота - 7 януари
Като овце сред вълци*
Джийн Закари

Още от началото на ХІІІ век валдензите били преследвани и убивани от религиозното мнозинство в Европа. Те живеели в трудно достъпни местности и споделяли Божиите истини със своите ближни въпреки многобройните опасности. Много от тях ставали търговци, продаващи от врата на врата, за да могат да търсят искрени по сърце хора, с които да споделят своята вяра. Когато откривали някой без предразсъдъци към Божията вест, давали части от Свещеното писание на желаещия.

Днес адвентистите използват подобни методи, за да говорят за Христос в области в Югоизточна Азия, където има малко на брой християни. Тези адвентисти доброволно отиват да живеят в общности, където всеки ден се сблъскват с опасността да бъдат преследвани. Поради тази причина няма да разкриваме тяхното местоположение.

Работата е изключително трудна и много от доброволците са млади хора. Затова ръководителите на тази евангелизационна програма били учудени, когато Джаиби, жена на възраст над средната, пожелала да отиде да работи в далечен град. Знаела, че ще има подслон, но ще трябва да изкарва прехраната си, като продава книги на здравна тематика. Била така решена да замине, че споделила вълнението си с приятели. До момента на тръгването си успяла да убеди още 40 доброволци да заминат с нея.

Джаиби била помолена да стане ръководител на внушителната група. Когато всички започнали да се молят и да работят заедно, Святият Дух отварял врата след врата. Открили, че хората от града с радост приемат здравните принципи, преподавани от доброволците. Завързали се приятелствa и скоро се оформила малка група. Не след дълго доброволците повикали пастор, който да подготви заинтересованите за кръщение.

Джаиби продължи да работи в града дори след изтичането на едногодишния си договор. За три години тя и нейната група организирали пет нови църкви – нещо, което никога не би било постигнато чрез публична евангелизация.

Има три важни неща в програмите, следващи методите на валдензите: посещения от врата на врата, предлагане на ценни здравни материали и развиване на приятелски отношения, отварящи пътя за създаване на групи за изучаване на Библията и за изливане на силата на Святия Дух, който отваря врати и убеждава хората.

Някои доброволци, които заминали с Джаиби се завърнали по домовете си, но други се присъединили към нея. Досега Джаиби и нейната група са допринесли за кръщението на 105 души, което е резултат от Божието благословение над тяхната работа.

Вдъхновяващият пример на древните доброволци валдензи, които разпространявали евангелието в Европа като търговци и евангелизатори, все още е жив в Югоизточна Азия.


* Виж Матей 10:16.

Created by ULimited®