"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

"Влез и слушай!"
Марк Соломон

“Влез! Влез и слушай!” казал един глас на младия Нолти Суартбуи. “Кой ми говори”, зачудил се той, докато минавал покрай адвентната църква в Упингтън, Южна Африка.

Семейството на Нолти било християнско. Веднъж по време на семейното богослужение се били сблъскали със съботната заповед, но техният пастор настоял, че съботата вече не е валидна за християните.

След това Нолти намерил картичка за кореспондентния библейски курс на “Гласът на пророчеството” и се записал за уроците. Отново се сблъскал със съботния въпрос и отново пасторът го пренебрегнал.

Когато Нолти минал покрай църквата, радостна песен привлякла вниманието му. Нолти влязъл в малката адвентна църква, където го посрещнали най-радушно. Разбрал, че в църквата се провеждат евангелизаторски събрания.

Докато слушал говорителя, осъзнал, че вестта му е позната. “Точно това уча в библейските уроци!”, помислил си той. Нолти започнал да ходи там всяка вечер и намерил отговори на въпросите, които го интересували. Преди края на евангелизаторските събрания той бил убеден, че е открил Божията истинска църква и решил да стане част от нея.

Но когато разбрал за това, баща му се ядосал. “Тази църква е секта! – извикал той. – Никога повече не влизай там!” Нолти обаче бил убеден, че Бог му говори. В събота помолил църковните членове да се молят за него. Желаел да се откаже от всичко, но да се покланя на Бога в святия Му ден. Когато се върнал у дома, баща му отново го предупредил, че ако продължи с упорството си, ще трябва да напусне дома.

Нолти влязъл в стаята си и се помолил за мъдрост и за сила. След това отишъл да поговори с баща си. “Татко – казал той, - ти си ме учил да спазвам Божиите заповеди и аз съм го правил.” След това отворил Библията и прочел всички стихове за съботата. Баща му останал поразен и смълчан от убедителното обяснение. Когато приключил с библейския урок, Нолти казал на баща си: “Искам да правя това, което Библията ми повелява! Какво мислиш по въпроса?” Бащата не можел да възрази и само месец по-късно Нолти бил кръстен.

Животът не е никак лесен в този район на Южна Африка. Там има висока безработица и големи трудности. Ширят се алкохолизъм и СПИН. Нолти би желал да продължи образованието си и да стане пастор, за да може да работи с младите и да им показва, че надеждата, от която се нуждаят, може да бъде намерена единствено в Исус.

Свързан урок >>