"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse
Урок 8 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 12 - 18 ноември 2005 г.

Единство в разнообразието


За друг урок изберете
Младежка версия, Всички разкази, Само стиховете
Разказ Събота - 12 ноември
"Влез и слушай!"
Марк Соломон

“Влез! Влез и слушай!” казал един глас на младия Нолти Суартбуи. “Кой ми говори”, зачудил се той, докато минавал покрай адвентната църква в Упингтън, Южна Африка.

Семейството на Нолти било християнско. Веднъж по време на семейното богослужение се били сблъскали със съботната заповед, но техният пастор настоял, че съботата вече не е валидна за християните.

След това Нолти намерил картичка за кореспондентния библейски курс на “Гласът на пророчеството” и се записал за уроците. Отново се сблъскал със съботния въпрос и отново пасторът го пренебрегнал.

Когато Нолти минал покрай църквата, радостна песен привлякла вниманието му. Нолти влязъл в малката адвентна църква, където го посрещнали най-радушно. Разбрал, че в църквата се провеждат евангелизаторски събрания.

Докато слушал говорителя, осъзнал, че вестта му е позната. “Точно това уча в библейските уроци!”, помислил си той. Нолти започнал да ходи там всяка вечер и намерил отговори на въпросите, които го интересували. Преди края на евангелизаторските събрания той бил убеден, че е открил Божията истинска църква и решил да стане част от нея.

Но когато разбрал за това, баща му се ядосал. “Тази църква е секта! – извикал той. – Никога повече не влизай там!” Нолти обаче бил убеден, че Бог му говори. В събота помолил църковните членове да се молят за него. Желаел да се откаже от всичко, но да се покланя на Бога в святия Му ден. Когато се върнал у дома, баща му отново го предупредил, че ако продължи с упорството си, ще трябва да напусне дома.

Нолти влязъл в стаята си и се помолил за мъдрост и за сила. След това отишъл да поговори с баща си. “Татко – казал той, - ти си ме учил да спазвам Божиите заповеди и аз съм го правил.” След това отворил Библията и прочел всички стихове за съботата. Баща му останал поразен и смълчан от убедителното обяснение. Когато приключил с библейския урок, Нолти казал на баща си: “Искам да правя това, което Библията ми повелява! Какво мислиш по въпроса?” Бащата не можел да възрази и само месец по-късно Нолти бил кръстен.

Животът не е никак лесен в този район на Южна Африка. Там има висока безработица и големи трудности. Ширят се алкохолизъм и СПИН. Нолти би желал да продължи образованието си и да стане пастор, за да може да работи с младите и да им показва, че надеждата, от която се нуждаят, може да бъде намерена единствено в Исус.Created by ULimited®