"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дърводелецът
Хектор Галардо

Хектор Галардо търсел по-добър живот от този, който имал в родината си – Чили. Затова заминал за Аржентина да търси работа. По професия бил дърводелец, но копнеел за нещо по-добро. Работел усърдно и започнал собствен бизнес. Цели осем години животът му бил многообещаващ и той дори не помислял за Бога. Внезапно го обвинили в престъпление, което не бил извършил и го изправили пред съда. Прекарал две години в затвора, далеч от дом и семейство.

В затвора Хектор имал достатъчно време да размишлява. Спомнил си за един сън, който имал като юноша. Исус му се явил и му казал, че му е ядосан. В друг сън видял как го сполетява нещастие. Хектор решил, че сънищата му се сбъдват. Започнал да си мисли дали Исус наистина не му е сърдит.

Веднъж един затворник му дал Библия и Хектор започнал да я чете. Не разбирал много от прочетеното, но продължавал да чете. Постел и се молел, докато чете Библията. След края на дългия пост се почувствал слаб, но другите затворници казали, че лицето му свети и започнали да се страхуват от него.

Друг затворник му дал “Великата борба”. Той започнал да я чете и открил, че съдържа много нови неща. Сравнил написаното с Библията и разбрал, че е вярно.

Скоро освободили Хектор от затвора. Той взел Библията и “Великата борба” със себе си и решил да намери хората, които са я издали. След като търсил няколко дена, открил малка група от адвентни вярващи. Установил се близо до църквата и започнал да ходи на богослужения и да изучава Библията заедно с тях и да учи нови неща. След няколко месеца групата вярващи го помолили стане техен водач. Той обаче все още не бил кръстен и те настояли да се подготви за кръщение.

Малко след кръщението същият глас, който му говорил в затвора, му казал да се върне в Чили и да сподели вярата си със своето семейство. Той с неохота събрал багажа си и се върнал у дома.

Семейството му го приело, но когато им казал, че е станал адвентист, те започнали да му се смеят и му казали, че е полудял. Минали цели седем години, докато родителите и сестра му приели Божията вест и се присъединили към адвентната църква.

Хектор пак работи като дърводелец и споделя вярата си с тези, които влизат в работилницата му в Чили. Той е доволен, че има възможност да живее там, където Бог му е посочил, макар че никога няма да стане богат.

Свързан урок >>