"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Какво промени Майкъл? *
Охемаа Акиаа Арчин

"Майкъл... Майкъл!", извика майката.

"Идвам след минута! – отговори Майкъл. – В момента размишлявам."

Майка му остана учудена. Майкъл бе избягвал семейното богослужение и не бе чел Библията от месеци. Реши да провери какво става и надникна през полуотворената врата.

Видя, че Майкъл седи на леглото и чете Библията. След това забеляза, че плакатите на рап звезди са махнати. На тяхно място бе поставена голяма картина на Исус с надпис: "Обичам те за това, че спаси живота ми. Ще ти служа завинаги."

След това майката бързо влезе при съпруга си и му каза какво е видяла. След малко дойде и самият Майкъл. Косата му бе сресана, облечен бе в прилични дрехи и се усмихваше.

Майкъл бе най-големия син в семейство адвентисти от Гана. Той бе с приятен нрав и хората го обичаха. Порасна като изключително красив юноша. Но когато се записа в гимназията, нещо се случи с него. Послушният някога син стана неуправляем. Не идваше, когато го повикат, не взимаше участие в семейното богослужение и в църковната работа. Започна да пуши, да дружи с лоши приятели в училище и това измъчваше родителите му. Поведението му стана толкова лошо, че родителите му започнаха да се безпокоят за влиянието, което оказва върху по-малките деца. Започнаха да се молят ежедневно за него.

С наближаването на декемврийската ваканция младежите в църквата започнаха да правят планове за предстоящия лагер. За голямо учудване на родителите си Майкъл реши да отиде там. Дори младежкият ръководител не бе сигурен дали е добре Майкъл да бъде с тях. Дали и другите деца нямаше да се повлияят от него?

Младежите пристигнаха в лагера и се настаниха. Дните бяха така заети с различни дейности, че нямаше време за бели. Майкъл участваше в игрите, в пеенето и дори слушаше лекциите. "Без значение кой си ти или колко грешен си бил – заяви веднъж говорителят, - Бог може да очисти." По време на призива за посвещение Майкъл отново предаде живота си на Бога. Завърна се вкъщи като нов човек и промяната бе трайна.


* Майкъл не е истинското име.
* Охемаа Акиаа Арчин (на снимката) е студент в университета в Гана, специализиращ психология.

Свързан урок >>