"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Битка с помощта на Писанието: Част 3
От Андрю Макчесни

Същата нощ Алмира се събудила след поредния кошмар и тогава решила да посети адвентната църква следващата събота. Сутринта обаче си помислила: „Не съм християнка, не мога да отида там.“ През нощта отново имала кошмар и пак се зачудила какво да направи. В събота отишла в адвентната църква.

След няколко седмици родителите й разбрали, че ходи на църква всяка събота и й забранили да стъпва там. Други роднини също научили и започнали да я умоляват да не ходи там. Съседите я виждали да крачи към църквата и нарочно излизали от апартаментите си, за да й се карат. Посещението на църквата се превърнало в една доста неприятна битка всяка събота. Алмира обаче харесвала богослуженията и продължила да ги посещава. Там учела за Исус и намирала мир в Него.

Вкъщи демоничното присъствие упорствало. Духът идвал всяка нощ. Алмира започвала да се моли на глас: „В името на кръвта на Исус Христос, защити ме от Сатана, за да мога да заспя.“ Цели три месеца се молела с тази молитва всяка нощ. Молитвите прогонвали духа, но тя продължавала да се страхува.

Разказала на адвентния пастор за страховете си и той я посъветвал да чете Библията на глас. Всеки път, когато усещала духа, отваряла Библията на Исая 43 гл. Особено много харесвала обещанието: „А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой си ти. Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми и почетен, и Аз те възлюбих, затова ще дам човеци за тебе, и племена за живота ти” (Исая 43:1-4).

Намирала утеха и в Исая 49:24, 25, където е записано: „Нима може да се отнеме користта от силния или да се отърват пленените от юнак? Но Господ така казва: Пленниците на силния ще се отнемат и користта ще се отърве от страшния; защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе, и ще спася чадата ти.“

Една нощ изповядала всичките си грехове пред Исус. След това спала по-добре от всякога преди.

Накрая Алмира престанала да се страхува. Когато четяла Библията и се молела, духът винаги я напускал. Осъзнала, че макар и духът да е по-силен от нея, Исус е по-силен от него.

Свързан урок >>