"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да споделяш смело Исус
От Андрю Макчесни

В неделята на Великден пенсионираният пастор Симо Вехкавуори стоял прав в препълнения влак на път към дома си в столицата Хелзинка, връщайки се от евангелизаторски събрания, които бил провел в централна Финландия. Двадесет и четири годишна студентка се качила във влака и започнала да се оглежда за място.

„Въпреки че влакът изглежда пълен, защо не минете през вагоните, за да видите дали ще намерите празно място?“, посъветвал я Симо.

Тя се върнала с усмивка. „Намерих две празни места – казала тя. – Едно за мен и едно за Вас. Последвайте ме!“ Двете места били едно срещу друго. „Извинете ме, ще имате ли нещо против да попитам какво е отношението Ви към религията“, попитал Симо.

„Доста далеч съм от духовните неща точно сега“, отвърнала тя.

„Искате ли да разберете как станах вярващ?“, казал Симо.

Тя се съгласила и Симо й разказал. Когато влакът наближил Хелзинки, той я запитал: „Ще имате ли нещо против, ако Ви споменавам в молитвите си?“

Студентката избухнала в сълзи. Те се стичали по бузите й и тя казала на висок глас: „Това ще е страхотно! Моля Ви, правете го.“

Преди да се разделят, Симо казал нещо, което често заявявал на нови приятели: „Искам да Ви насърча да разберете, че дори да сте много заета, можете да служите на възкръсналия Исус Христос – Този, Който е изкупил греховете ни на Голгогтския кръст. Но това не е всичко. Същият Исус е обещал да се върне и да ни заведе в небесния ни дом, където ще започне вечността. И така, скъпа приятелко, нека да вървим по пътя към небето под любящата ръка на Отец, докато стигнем до крайната си цел. Господ да Ви благослови чрез благодатта Си.“

При друго пътуване Симо бил изненадан, когато една жена го поздравила и дори се ръкувала с него във влака. „Здравейте, аз съм пенсиониран пастор от Църквата на адвентистите от седмия ден“, казал той. „Това е интересно – отвърналажената. – Не знам нищо за адвентистите. Бих желала да чуя всичко за Вашата църква, докато изминем тези 500 километра. Тук има две свободни места. Нека седнем заедно.

Симо говорил за адвентната църква през цялото време. Когато си тръгвал, един мъж се изправил пред него. „Благодаря Ви за интересното пътуване – и сграбчил ръката на Симо с двете си ръце. – Благодаря Ви, че бяхте толкова смел да говорите за Бога на висок глас така, че всички около Вас да слушат.“

На 84-годишна възраст Симо търси Божието ръководство при всяко пътуване с влака. „Колкото повече остарявам, толкова по-смел ставам в споделянето на Исус“, казва той.

Свързан урок >>