"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Мисионско поле в езерото Малави
От А. Д. В. Мойо

Непозната жена спрял студент от адвентен университет, който вървял по пътя след среща на клуб „Изследовател“ на остров Чизумулу в езерото Малави. Зелената му униформя привлякла вниманието на жената.

„Откъде идваш“, попитала тя силно заинтересувана.

Студентът, Левисон Кавонга, обяснил, че е участвал в събитие на клуб „Изследовател“ на адвентната църква. Тя се развълнувала и започнала да разказва: „Аз бях адвентистка. Омъжих се за адвентист, но се разведохме.“

Разказала как след разводала започнала да посещава барове и да води неморален живот. После се преместила в Чизумулу и се омъжила за гимназиален учител.

На следващата събота жената посетила адвентната църква. Харесала богослужението и помолила Левисон за библейски уроци.

Левисон се зарадвал. Точно това била целта на посещението му на острова: Да споделя Божията любов. Той участвал в адвентен студентски клуб в държавния университет Мзузу, голямо учебно заведение с 8500 студенти, отдалечено на около 100 км. Клубът имал за цел да укрепва вярата на адвентните студенти и да достига до техните приятели, като провежда молитвени събрания два пъти седмично. Клубът се разраснал до адвентна църква в Мзузу и студентите се разпръсвали за мисионска дейност в различни райони, включително Чизумулу.

Левисон посетил жената и съпруга й в дома им и след библейския час оставил няколко книги, включително „Великата борба“ на Елън Уайт. Когато пристигнал за втория библейски час, видял, че съпругът чете задълбочено „Великата борба“. „Каква е разликата между съботата и неделята“, попитал той. В края на библейския час обещал, че заедно със съпругата си ще посети църквата.

Минали седмици и месеци и мъжът и съпругата му отдали сърцата си на Исус и били кръстени. Днес те са активни мисионери в адвентната църква в Чизумуло.

Левисон е убеден, че Бог може да използва младите хора, за да стигне до всеки човек, на всяко място. „Време е да стигнем до различните групи хора с добрата вест за Исус Христос – разказва той. – Адвентната църква в Мзузу, която започна като студентски клуб, никога не е предполагала, че начинанието в Чизумулу ще даде такъв плод. Слава на Бога!“

Свързан урок >>