"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Правило № 1: Бог на първо място
От Окраин Матенгу

Модести Какула, бизнесмен в Намибия, споделя вярата си в Исус по малко необичаен начин. Надписите на трите му коли гласят: „Правило № 1: Бог на първо място“.

Новаторският метод за евангелизиране започнал, когато първият му работодател предложил да му продаде кола за 50 000 намибийски долара (около 4000 щатски долара) в градчето Катимо Мулило. Модести, който бил завършил гимназия преди 2 години и току-що се бил оженил, работил неуморно и успял да изплати цялата сума за четири месеца с изключение на 5000 намибийски долара (около 400 щатски долара). Тогава работодателят му си променил мнението и обявил, че колата струва 60 000 намибиски долара. „Защо променяш цената, след като почти съм приключил с плащането?“, Попитал Модести.

След няколко месеца, когато Модести изплатил цялата сума с изключение а 5000 намибийски долара, работодалеят му вдигнал цената на 70 000 долара. Модести отново се опитал да плати, но за негова изненада работодателят му го обвинил, че не плаща никакви вноски. Случаят стигнал до съда и съдията отсъдил в полза на Модести. Тогава работодателят гневно заявил в съда: „Той ще вземе колата само през трупа ми!“ Съпругата на Модести, Ребека, пошепнала нещо на мъжа си и помолила да й разрешат да се обърне към съда. Плачейки, тя съобщила: „Оставете го да си вземе колата. Бог ще се погрижи за нас.“ Работодателят върнал 22 000 намибийски долара на Модести и го уволнил.

Останал без работа и доход, Модести със сълзи на очи излял сърцето си пред Бога. Докато се молел, случайно бутнал Библията си на пода. Вдигнал отворената Библия и очите му попаднали на Римляни 8:28, където е записано: „Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

„Точно така!“, възкликнал Модести и сърцето му се изпълнило с мир и увереност.

На следващата сутрин телефонът иззвънял, докато Модести все още спял. Непознат мъжки глас му предожил да му продаде кола за 23 000 намибийски долара.

Модести бързо се запътил към къщата на човека. Там наистина имало кола за продан. Поради молбата на Модести, мъжът намалил цената на 22 500 долара и Модести взел назаем пари от родителите си, за да даде недостатигащата сума.

За да свидетелства на всички за Божията доброта, Модести веднага отпечатал на задното стъкло надписа „Правило № 1: Бог на първо място.“ Сега Модести е старейшина и собственик на бизнес с три коли, като всяка от тях носи този надпис на задното стъкло. Където и да се движат колите му, хората ги сочат и казват: „Бог на първо място!“

Свързан урок >>