"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Всеки цент е свят
От Андрю Макчесни

Очите на Шиамала се разширили от изненада, когато прочела написаната на ръка бележка в плик, съдържащ два чека на обща стойност 110.52 долара. Писмото идвало от Източния бряг на САЩ и чековете били предназначени за Глобалната мисия – най-големият помощник на „Адвентна мисия“, чиито мисионери основават нови групи от вярващи в неевангелизирани райони.

„Прилагам дарение за Глобалната мисия, за да помогна на хората да научат за Божията любов – пишело в писмото. – Обичам Бога и се опитвам да помогна за разпространяване на евангелието в моя квартал.“

Следващата част от бележката изумила Шиамала, специалист по даренията в Глобалната мисия. Авторката обяснявала, че дарението от 110.52 долара се състояло от монети, които намирала на улицата. Когато касичката се напълнила, тя ги обменила и изпратила сумата.

„Този подарък от дребни монети аз събрах за Исус – пишела тя. – Надявам се, че това ще зарадва някого, когато споделяте Божията любов.“

Друго удивително писмо пристигнало в офиса на Глобалната мисия към Генералната конференция. В писмото, идващо от Западния бряг на САЩ, нямало бележка, но приложеният чек от 165 долара говорел много. Идвало от затворник. Тъй като затворниците изкарват не повече от 55 долара на месец, дарителят е трябвало да работи най-малко три месеца за това дарение.

„И това не е първото му дарение“, разказва Шиамала.

Третото писмо било отворено от Нимфа, която заедно с Шимала отговаря за даренията към Глобалната мисия. То идвало от мъж, който се бил обадил по телефона няколко дни по-рано, за да попита дали е получено дарението му, изпратено през уебсайта. Нимфа открила, че банката на подателя е отхвърлила транзакцията. Когато човекът попита за алтернативен начин за изпращане на парите, тя му предложила чек или телеграфен превод. Няколко дни по-късно бил получен чек за 70 000 долара. Това била сумата от продажбата на имот. „Човекът обещал на Бога, че ако имотът бъде продаден, ще дари всичко на мисията“, обяснява Нимфа.

Истории за верността на различни хора към Божията мисия трогват сърцата на Шиамала, Нимфа и други работещи за Глобалната мисия. Независимо дали дарението е от един долар – от години дарител изпраща три еднодоларови банкноти всеки месец – или от 70 000 долара, всеки цент отива за мисионското поле. „Всеки цент, който получаваме, не е обикновена монета – твърди Нимфа. – Когато получим дарението и най-вече когато научим как парите са стигнали до нас или защо са ни били изпратени, ние си припомняме, че всяка дребна монета е свята. Това са Божии пари. Всеки цент отива единствено за подпомагане на делото, за да може Исус да дойде.“

Свързан урок >>