"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Част 7: Бащата се предава
От Андрю Макчесни

Четири дни след кръщението на Едуардо Младши, демоните заповядали на бащата да убие семейството си. В против случай, предупредили те, Едуардо и майка му ще го унищожат, тъй като се молят за него. За първи път бащата събрал смелост да попита: „Как е възможно? Нашите молитви не са ли по-силни?“

Демоните се оттеглили и наредили на бащата да напусне дома си в Манаус. Казали му да се качи на кораб и да отиде в един от петте градове, където свещениците на Кандомбле го очаквали. Когато обаче се опитал да си купи билет, нямало нито едно свободно място за тези градове. Имало билети само за Коари. Тъй като си спомнил за един вуйчо в Коари, решил да отиде там.

Вуйчото Цесарио Ферейра се зарадвал да го види и веднага организирал семейна среща. Бащата не познавал роднините си много добре, но им доверил, че в дома му избухнал духовен конфликт. Деветдесет и две годишната леля Тереза го потупала по гърба. „Синко, време е да се предадеш. Служил си на нечисти духове през целия си живот. Сега е време да служиш на Бога.“

Бащата се изненадал. „Ти да не си християнка протестантка?“, попитал той, тъй като си спомнил, че духовете му били казали да стои настрана от тях.

Леля Тереза се усмихнала и посочила с ръка останалите роднини, които също се усмихвали. „Синко, ние всички сме християни протестанти“, казала тя.

На следващия ден бащата се обадил на храмов свещеник, за да поиска съвет. Вуйчо Цесарио, който приготвял закуската, чул разговора. След края на телефонния разговор, вуйчото се обърнал към него: „Синко, знаеш ли, че Исус е изгонвал нечисти духове?“

„Как го е правил?“, попитал бащата.

През следващите три дни вуйчо Цесарио чел библейски истории как Исус изгонва нечисти духове. На четвъртия ден разказал за човека, който бил обладан от цял легион бесове според Марко 5:1-19. Бащата се изненадал от думите, с които бесовете отговорили на Исус: „Името ми е Легион, защото сме мнозина!“ „Това е вярно! Когато отидох в църквата за кръщението на сина ми, с мене имаше легион духове.“

На петия ден вуйчо Цесарио престанал да разказва истории. Бащата не искал да попита по каква причина и тръгнал на дълга разходка. Същата вечер храмовият свещеник му се обадил, за да поиска помощ при осигуряването на животни за жертвоприношение.

„Нека бесовете бъдат жертвата – едва промълвил той. – Те ми наредиха да убия собствения си син. Разрешете си проблема без мен!“

Все още разгневен, бащата седнал на масата за вечеря. „Синко – обърнал се към него вуйчо Цесарио – знаеш ли, че дяволът е убил децата на Йов?“ Бащата никога не бил чувал за Йов. Разплакал се, когато прочел историята от Библията. Накрая заявил: „Реших. Ще напусна Кандомбле и ще опозная Бог на адвентистите. Моля ви, молете се. Дяволът ще се опита да ме убие.“

На следващия ден бащата се завърнал у дома и обявил решението си: „Ще следвам вашия Бог“, казал той.

Свързан урок >>