"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да се молиш 10 години
От Андрю Макчесни

Уинстън Крофорд – доброволец, който преподавал английски в Москва, поканил един от студентите си на църква в събота.

Студентът Саша изглеждал не се трогнал от богослужението. Той бил израснал в атеистично семейство и сега очевидно се отегчавал.

Уинстън се натъжил. „Няма да го каня повече – казал си той. – Виждам съвсем ясно, че не му харесва.“ Тогава започнал да се моли. Помолил Господ да докосне сърцето на Саша.

С течение на времето Уинстън и Саша се сприятелили. По време на ваканцията Саша го поканил в Карелия – район близо до Финландия, за да се запознае с родителите му и с по-малкия му брат. Уинстън продължавал да се моли.

След като завършила годината на доброволното служене, Уинстън се завърнал в САЩ, но продължил да поддържа връзка със Саша. Когато след няколко години Саша посетител САЩ, двамата прекарали известно време в Чикаго.

Уинстън продължил да се моли. Изминали повече от десет години.

Един ден Саша изпратил съобщение по телефона: „Искам да прочета Библията. Можеш ли да ми помогнеш да я разбера?“ Уинстън бил във възторг. Уговорили се да разговарят веднъж седмично.

След първата среща Саша бил възхитен от текста от Битие, първа глава. Особено много му харесало това, че Бог дал вегетарианска диета в Битие 1:29: „И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.“

Саша бил вегетарианец и смятал, че веганството е нещо добро.

„Нямах представа, че това идва от Библията“, казал той.

В края на разговора изразил своето страхопочитание. „Чел съм Пушкин и Достоевски, но като че ли се случва нещо по-различно, когато чета Библията. Сякаш думите й влизат в мен.“

Уинстън се зарадвал. Имал увереността, че Святият Дух влага Словото Си в сърцето на Саша. След три седмици на библейско изучаване Саша попитал дали не могат да увеличат брой на разговорите до два пъти седмично. Уинстън продължил да се моли. „Насърчен съм от това, че след повече от 10 години той желае да чете Библията. Нещо повече, аз мога да изучавам Библията заедно с него – каза Уинстън по време на интервю. – Знам, че това е от Бога. Знам, че идва изцяло от Бога.“

Свързан урок >>