"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От Андрю Макчесни

Ноу била богата жена, която ръководела повече от 100 работници в семейната кафеена плантация в Лаос. Разболяла се от тайнствена болест.

Лекарят й не можел да даде диагноза.

Ноу посетила много лекари в целия Южен Лаос, но никой не могъл да помогне.

Здравето й се влошавало все повече, докато накрая вече не можела да ходи и трябвало постоянно да е на легло. Нещо повече, почти загубила разсъдъка си. Понякога не можела да разпознае хората в собственото си семейство.

Всичките й работници напуснали, тъй като не плащала заплатите им. Хората от селото смятали, че няма да оживее.

Точно тогава пристигнала посетителка от столицата Виентян. Също като Ноу тя не била християнка, но нейният син и дъщеря били адвентисти от седмия ден. Започнала да й разказва за Исус.

„Може би Исус има сила да те спаси“, казала тях.

С помощта на съпруга си Ноу намерила телефонния номер на адвентен пастор от юга и му се обадила с молба за помощ.

Пасторът дошъл в селото на Ноу и се помолил заедно с нея.

Тя била насърчена от молитвата и решила да се премести временно във Виентян. Искала да се срещне с членове на адвентната църква и да ги опознае.

След като пристигнала, не можела да става от леглото и трябвало да полага усилия, за да разсъждава трезво. Църковните членове се събирали и редовно се молели с нея. Постепенно здравето й се подобрило. Започнала да се изправя, да стои и да ходи.

Пет месеца след началото на болестта Ноу се завърнала в родното си село в съвършено здраве.

Селяните били удивени от видяното. Очаквали да умре, а тя била жива и напълно излекувана. Учудени, те я попитали какво се случило.

„Исус ме спаси от смъртта“, отговорила Ноу.

Сега много от селяните искат да научат нещо повече за Исус, силният лекар, който може да лекува тези, които го помолят.

Свързан урок >>