"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Млада студентка създава рождествена музика
От Андрю Макчесни

Всяка година църквата на Михару Шимизу организира специална коледна програма в Токио. Всяка година Михару изпитвала силното желание да участва и по някакъв начин да сподели радостта си от раждането на Христос. Една есен по време на първата й година в университета, преподавател я помолил да напише текста за мюзикъл.

Накрая се оказало, че мюзикълът е последният изпит за всичките 30 студенти в нейния курс. Михару трябвало да напише сценария и текста, а учителят да композира музиката. После класът трябвало да се раздели на четири групи и всяка група да научи текста и да пее мюзикъла.

След период на молитви Михару написала кратък разказ за коледното пеене. Песните били изпълнени с възхвала на Исус. Не знаела как ще реагират учителите или състудентите й. Нито един от тях не бил християнин. Когато предала осемминутния мюзикъл, преподавателят не променил нито дума. „Текстът звучи много благородно“, казал той.

Докато класът разучавал и репетирал мюзикъла, Михару си спомнила за коледната програма в църквата. Може би нейният мюзикъл би могъл да е нейният принос за коледната програма.

На Рождество тя свирела на пианото, докато седем от нейните състуденти изпълнявали мюзикъла в адвентната църква Сетагая –църква за млади хора в Токио. Млади адвентисти помагали на представлението зад сцената.

Дошли повече хора, отколкото Михару очаквала. Около 75 души се събрали в малката църквата в пространство, което обикновено побирало 25 човека за съботните богослужения.

Михару била във възторг. Тя усетила връзката с публиката. Видяла, че всички заедно споделят истинския дух на Рождество – радостта, че Исус обича хората толкова много, че е дошъл на земята като бебе. Михару била особено доволна, че един от нейните състуденти бил сред публиката. След това той поискал да се запише в библейския курс.

Михару решила да композира нов мюзикъл за следващото Рождество. Написала мюзикъл как дядо й станал адвентист от седмия ден. Не било трудно да намери състуденти да участват в новото представление. Те били харесали предишния мюзикъл и сега искали пак да пеят. Един от новите участници бил състудентът, който посещавал библейския курс. Деветнадесетгодишната Михару се моли Исус да използва музикалния й талант, за да привлича състудентите си към Него.

Свързан урок >>