"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Необяснимият глас
От Андрю Макчесни, „Адвентна мисия“

Павлодар, град с население от 300 000 в Северен Казахстан, не е от най-големите. Валентина обаче не можела да намери време да прекоси града, за да предаде един подарък от Германия.

Валентина прекарвала голяма част от времето си в грижа за трите си деца. Тя помагала и на съпруга си да свързват двата края, като продавала домашен конфитюр и туршия на маса на улицата . Чувствала се виновна, че подаръкът, който бил изпратен от братовчедка й Нели в Германия все още е в дома й. Нели я била помолила да го предаде на една приятелка на име Олга.

Изминал цял месец. Един следобед Валентина поседнала на дивана, за да почине от домашните задължения, когато с изненада чула някой да се обръща към нея.

„Стани, вземи видеозаписите и отиди при Олга“, казал гласът.

Гласът не бил външен, а сякаш говорил вътре в нея.

Без да разбира какво се случва, Валентина бързо се облякла, взела подаръка и тръгнала към блока, където живеела Олга. Когато отворила вратата на входа, забелязала, че жена влиза зад нея. Непознатата я последвала по стълбите до апартамента на Олга. След като Олга отворила вратата, поканила и двете жени да влязат в дома й.

Валентина се зачудила какво се случва.

„Роза, това е Валентина. Валентина, това е Роза“, казала Олга, за да представи двете жени една на друга. След това се обърнала към Роза. „Трябва да разговаряш с Валентина“, казала тя.

Роза започнала да плаче. Със сълзи на очите обяснила, че има големи трудности в дома си и е замислила самоубийство. Тя също търсела Бога, но не разбирала написаното в Библията.

„Валентина е християнка – казала Олга. – Тя ще ти помогне.“

Валентина поканила Роза да посещава библейския курс заедно с нея. След няколко месеца Роза била кръстена.

Валентина подчертава колко важно е да пребъдваме в Христос, както е описано в Йоан 15:7, 8, където Исус казва: „Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“

Когато имаме пребъдваща връзка с Бога, Той може да ни каже къде да отидем и кого да разговаряме – твърди Валентина. – Можете да знаете каква е Неговата воля.“

Свързан урок >>