"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Плуващата червена книга
От Андрю Макчесни, „Адвентна мисия“

Торони Кумар Трипура с радост приел Библията с красива червена корица в отдалеченото си село в Югоизточен Бангладеш. Библията пристигнала като награда за завършения кореспондентен библейски курс.

Торони обаче трябвало да внимава.

Баща му служил като свещеник в семейната традиционна религия и нямало да се зарадва, ако синът му притежава Библия, в която се говори за небесния Бог.

Торони не се уплашил. Бил изучавал библейските уроци нощ след нощ, докато родителите му спели. Възнамерявал да чете и Библията през нощта.

Планът като че ли проработил.

Торони се грижел за кравите на баща си през деня, а след като се върнел у дома, изчаквал родителите му да заспят и с нетърпение използвал малко фенерче, за да чете за Бога.

Една нощ бащата го хванал, че чете Библията. Бил много ядосан. След като синът му излязъл от къщата на следващия ден, той взел червената Библия и я хвърли в калните води на река Ченги.

Торони се разстроил, когато разбрал, че Библията му липсва. Бързо разбрал какво се случило.

Какво да прави? Не би могъл да си позволи да купи нова Библия. Училището за кореспондентния курс вероятно не би му изпратило втора Библия. И все пак, копнеел да чете още за Бога.

Минало известно време. Един следобед Торони плувал в река Ченги, когато видял нещо да се носи по водата. Бил виждал пластмасови бутилки и друг боклук в реката, но това изглеждало по-различно.

Доплувал по-наблизо.

Протегнал се и хванал предмета с ръка, след което бързо заплувал към брега. Излязъл и вдигнал ръка. Видял червена Библия от която капела вода.

Не можел да повярва. Това била неговата изчезнала Библия.

Торони поставил книгата на тревата на жаркото слънце, за да се изсуши. Били необходими 14 дни, за да изсъхне. След това започнал да я чете отново. Докато четял, изпитал любов към Бога.

Въпреки че рискувал да си навлече гнева на баща си, не можем да таи в себе си тази новооткрита любов. Разказал и на другите хора в селото за Бога от червената Библия, която не можеле да потъне в реката. Удивените селяни пожелали да научат повече. Днес повечето от тях, включително много от роднините на Торони, се покланят на Бога на червената Библия.

Свързан урок >>