"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Проблем с гумата
От Андрю Макчесни, „Адвентна мисия“

Иля Колтук, пастор и декан в адвентния университет Заокски в Русия, се качил в колата заедно със съпругата си, за да потеглят към Черно Море за почивка. Слуд около десет часа се появили проблеми с колата. Троп, троп, троп! Иля не знаел какво не е наред. Троп, троп, троп! Спрял и излязъл от колата. Погледнал гумите, но не видял никакъв проблем. Помолил се заедно със съпругата си. „Мили Боже, ние имаме проблем с гумите – помолил се той. – Моля Те, помогни ни.“ Седнал отново зад волана и потеглил. Троп, троп, троп! Шумът ставал все по-силен. Двамата били пропътували около 1000 километра. Не биха могли да обърнат и да тръгнат за вкъщи. Оставали им още 400 километра до мястото за почивка. Троп, троп, троп! Иля започнал да се моли наум. Внезапно чул мъжки глас да му казва: „Спри при този сервиз и влез вътре при монтьорите.“ Озадачен, погледнал настрани и видял сервиз. Спрял до двама души, които стоели и разговаряли, сякаш нямат много работа. „Бихте ли ми помогнали – попитал Иля. – Колата ми издава някакви звуци.“ Монтьорите я проверили. Завъртели гумите, прегледали и други неща. „Готов си – казал един от тях. – Можеш да тръгваш.“ „Благодаря ви, колко Ви дължа“ „Двеста рубли, отговорил единият“, т.е. около 3 долара. Иля извадил 200 рубли и Евангелие от Йоан джобен формат. Сложил парите вътре и я подал на учудените монтьори. „Какво е това“, попитали те. „Евангелието.“ Те се учудули още повече. „Да не си пастор?“, попитал единият. Иля потвърдил. Лицата им грейнали от радост. Извадили парите от книжката и ги върнали на Иля. Задържали книжката. „Бог ни я изпрати – заявил единият. – Току-що разговаряхме за Бога, преди да пристигнете.“

Свързан урок >>

Created by ULimited®