"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Впрегнати заедно
От Чанг Зенг-Мей

Не исках да се омъжа за съпруга ми, тъй като бях израснала като адвентистка от седмия ден, а той принадлежеше на друга християнска деноминация в Южен Тайван. Нашите родители обаче искаха да се оженим и ние трябваше да им се подчиним.

Заявих пред моя бъдещ съпруг, Ву Минг-Хуанг: „Може да се оженим, но аз няма да променям моята религия.“ Той нямаше проблем с това.

Тогава започнахме да обсъждаме сватбата. Исках да се състои в адвентна църква, но той каза: „Не! Аз съм съпругът и затова трябва да е в моята църква.“ Опитах се да намеря компромисен вариант. „Тогава да направим сватбата на открито, а не в църква – казах аз, - но адвентен пастор да извърши церемонията.“

Имахме много спорове. Накрая заявих: „Ако не е с адвентен пастор, тогава няма да се омъжа за теб.“ Той се обърна към майка си за съвет и тя позволи да има адвентен пастор. Оказа се, че е имала тайни планове. Смятала, че ще приема нейната вяра след сватбата. Освен това искаше да променя сина й, който пиеше.

Не възприемах идеята да се омъжа за някой извън моята вяра и го казах на Минг-Хуанг, но до този момент цялото село бе научило за сватбата. Ако я бяхме отменили, щяхме да се изложим. Минг-Хуанг стана адвентист, за да не се изложи. Месец преди сватбата изкара библейския курс и бе кръстен. Никога няма да забравя този ден. Плачеше, докато излизаше от водата, защото искаше да се ожени, но не желаеше да изостави стария си живот и пиенето.

Минг-Хуанг бе съкрушен. Изгуби много от своето самочувствие заради брака си с мен. През първите седем месеца след сватбата го хранех със здравословна храна и го учех как да води здравословен начин на живот. Съседите забелязаха, че не е същият. „Ти си нов човек“, казва те.

И въпреки всичко, Минг-Хуанг не искаше да е нов човек. След като се роди дъщеря ни, започна пак да пие.

Изминаха 10 години и ни се роди втора дъщеря. Имахме много конфликти по верски въпроси. Веднъж той прекали и аз взех децата ни – бебето и десетгодишното ни момиче, за да отидем в дома на приятели. Исках да остане сам вкъщи, за да опита какво би било да е разведен.

Минг-Хуанг не искаше развод. Търсеше ме три дни и след като ме намери, промени живота си. Наистина стана нов човек.

Сега той е грижовен съпруг и баща. Също така е църковен старейшина. И все пак, не бих извървяла този „мисионски“ път отново. Омъжих се за него, защото смятах, че мога да го променя с Божия помощ, но Библията е права, когато казва: „Не се впрягайте заедно с невярващите“ (2Кор. 6:14). По-добре е да се ожениш за някой от твоята вяра. Соломон, най-мъдрият човек на света, научил този урок по трудния начин. Аз също.

Свързан урок >>