"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Няма да има тиха работа в събота
От Гари Роджърс

Екипът ми от строителни работници бе готов да постави покрива на градския център за влияние, който строяхме в Батамбанг, втория най-голям град в Камбоджа. Свързах се с фирма в столицата Пном Пен, която да доведе работници за поставянето на покрива. Преди да подпишем договора, обясних, че сме представители на християнска църква и не работим в събота. Увериха ме, че покривът ще бъде завършен до тогава.

След пристигането на работниците бързо разбрах, че няма да са готови до събота. Изпратих имейл до ръководството на фирмата с напомняне за условията на договора. Телефонът ми иззвъня, докато разговарях на строежа в сряда с един от собствените ми работници, Кой Сопаон. „Обаждам се във връзка с имейла ви – каза директорът на фирмата. – Ще ни трябва и съботата, за да довършим. Ако момчетата не могат да работят в събота, ще трябва да им платим допълнително, за да чакат до понеделник.“

„Вече сме говорили по този въпрос – отговорих аз. – Не можем да работим в събота.“

Директорът промени своя подход. „Ще пазим тишина – обеща той. – Няма да правим никакъв шум. Не ни трябват чукове или други шумни инструменти в събота. Никой няма дори да знае, че сме на покрива.“

„Ако имате няколко минути, нека ви обясня защо не работим в събота“, настоях аз.

Директорът се съгласи да ме изслуша.

„В християнската Библия се казва, че Бог е създал тази земя за шест дни. На седмия ден не е правил нищо: Спрял е да работи, починал си е и е осветил деня. Направил го е за да ни напомня, че е наш Създател. Иска от нас да не вършим никаква работа, и то не само от нас, но и от всеки който работи за нас, всеки седми ден, който е събота. По този начин можем да си спомняме и да Му се покланяме.“

„Ааа, разбирам – отговори директорът. Ще почиваме в събота.“ Моят работник Сопаон слушаше внимателно този телефонен разговор. Погледна ме и попита: „А защо моята църква се покланя на Бога в неделя?“

Поканих го да седне и му изнесох урок по история относно промяната на съботата. После, по време на обедната почивка, видях, че Сопаон чете своята Боблия. Изрази удивлението си от това, че Библия учи, че седмият ден е събота.

В петък го попитах: „Видя една нова истина за Божия ден в словото Му. Не би ли желал да Го последваш в Неговата истина и да спазваш съботата свято?“

„Да, искам!“, възкликна Сопаон.

Още същата събота Сопаон посети богослужението в наполовина готовия център за влияние. Никой не работеше горе на покрива. Днес той е дякон и учител в съботното училище в завършената църква.

Гари Роджърс, 63-годишен, работи в Камбоджа като строител в Глобалната мисия още от 1996 г.

Свързан урок >>