"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Той е просто Карлос
От Андрю Макчесни

Ако Х. Карлос Санчес Руис беше председател на адвентния съюз в родното си Перу, църковните членове биха се обръщали към него учтиво като „Пасторе председател“. В Уругвай обаче, където Санчес Руис е председател на Уругвайския съюз, той е известен просто като Карлос. Мъжете го наричат Карлос, жените го наричат Карлос, дори малките деца го наричат Карлос. Никой не го нарича председател. Никой не използва думата пастор. Той е просто Карлос. Роден в Перу – страна, където хората са много стриктни по отношение на йерархията, на Санчес Руис му трябвала цяла година, за да свикне с обстановката в Уругвай, където бил избран за председател през 2011 г. „Уругвай е страна, която е съвсем различна от другите държави в Южна Америка – заявява Санчес Руис. – Макар че уругвайците приемат и уважават ръководството, те не приемат йерархичния модел. Ръководителят е равен на всички останали.“ Уругвайският начин на мислене, който се свързва със силното европейско влияние, прави страната обещаващо мисионско поле, казват църковните водачи. Адвентната църква има само 7358 членове в страна с три и половина милиона жители, т.е. един адвентист на всеки 470 човека – едно от най-ниските съотношения в Южна Америка. Приблизително половината от населението живее в столицата Монтевидео. „Как ще евангелизираме Монтевидео и другите градове по света?“, запита президентът на адвентната църква Тед Уилсън по време на посещението си през 2019 г. Отваряйки Библията си, той прочете текста от Йеремия 32:27: „Ето, Аз Съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо мъчно за Мене?“ „Божият отговор е впечатляващ – заявява Уилсън и продължава с Йеремия 33:3: „Извикай към Мене и ще ти отговоря; и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.“ „Поискайте това обещание да се изпълни за Уругвай и за работата ви в градовете – апелира Уилсън. – Изправени сте пред предизвикателствата на секуларизма и материализма също като Европа, но за Господ няма нищо трудно.“ Като доказателство, че за Господ няма нищо трудно, хора се кръщават в Уругвай, след като са присъствали на програми в градски центрове за влияние, ръководени от църквата. Сред младите хора е Фернандо Агир, който отдал сърцето си на Исус през 2019 г., след като минал курс за справяне със стреса в градски център за влияние в Монтевидео. Молете се за Уругвай и за другите обещаващи мисионски полета в секуларните общества по целия свят.

Свързан урок >>

Created by ULimited®