"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Спрян на летището
От Глен Ернфорд Лай

Само един въпрос ще бъде зададен в съдния ден. Чух го, когато се приземих с международен полет на летището в Портланд, щата Орегън.

На Портландското международно летище имиграционният служител погледна норвежкия ми паспорт и след това спря погледа си върху мене. „Какви са плановете Ви?“, попита той.

„Ще посетя приятел“, отговорих аз.

„На кой адрес?“

„Не знам – казах аз. – Ще ме посрещне тук на летището.“

Служителят не изглеждаше много доволен поради това, че не знаех адреса.

„И къде се запознахте?“

„В колеж близо до Лондон.“

„Какво изучавахте там“

„Теология.“

Имиграционният служител проучи лицето ми.

„Вярващ ли сте?“

„Да!“

Погледна към паспорта ми, който държеше в ръка, а след това отново втренчи поглед в мене.

„Защо сте спасен?“, попита той.

Отговорът се изплъзна от устата ми.

„Защото Исус умря за мене“, бе моят отговор.

Отново ме погледна.

„Добър отговор. Можете да влезете.“

Усмихнах се и влязох в Съединените щати.

Значението на този разговор изплува в съзнанието ми, докато вървях към мястото за получаване на багажа. Само един въпрос ще бъде зададен в съдния ден: „Защо си спасен?“ Отговорът се намира в 1Йоаново 5:11-13, където се казва: „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.“

Защо си спасен? С увереност в спасението можеш да отговориш: „Защото Исус умря за мене.“ В отговор ще чуеш приятните думи: „Добър отговор. Можеш да влезеш.“

„Глен Ернфорд Лай е учител в адвентното училище „Остмарка“ в Осло и е бивш младежки пастор в адвентната църква Бетал.

Свързан урок >>