"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Изненадваща пратка във Финландия
Андрю Макчесни, „Адвентна мисия“

Когато бил на шест години, Тимо Флинк гледал със страхопочитание картина на Второто идване на Исус в книгата на Артър Максуел „Библейски истории“. Тъй като не можел да чете, той съзерцавал Исус, стоящ на облак от ангели. „Искам да бъде с ангелите“, мислел си Тимо.

В младежките си години искал да служи на Бога, но цялото му внимание се насочило към компютрите. Докато учел за софтуерен инженер, той се включил в група млади хора, които се събирали с пастор всеки петък вечер, за да разискват върху Библията.

Скоро в групата започнал спор за детското кръщение. Църквата на Тимо практикувала детско кръщение, но някои от младежите принадлежали на друга неделна църква, в която кръщенията ставали чрез потапяне. Той се изненадал, че пасторът защитава детското кръщение, без да може да подкрепи тази практика с Библията.

В същото време Тимо се присъединил към група за изучаване на книгата Откровение. Разбирал, че книгата е много важна, но не можел да я разбере. Молил се за просветление.

Точно когато бил най-объркан, посетил родителите си по време на пролетната ваканция. Седнал да се храни и с изненада забелязал една книга. Баща му не обичал да чете и затова Тимо се зачудил какво прави тази книга на кухненската маса. „Какво е това?“, попитал той.

„Пощаджията е донесе вчера – отговорил бащата. – Изпратена е от далечен роднина.“

Тимо я разгледал. Заглавието било „Великата борба“, а с дребен шрифт било написано: „Древни пророчества се изпълняват.“ В същия момент си спомнил за картината от детството си, показваща Второто идване на Исус.

Прочел я за три дни. Получил отговор на всичките си въпроси за Откровението и детското кръщение. „Точно това търсех“, помислил си той.

Отново я прочел през лятото и за трети път - наесен. Тогава попаднал на обява във вестника за семинар върху книгата Даниил в адвентната църква. Знаел за адвентистите от „Великата борба“ и затова се записал. Не след дълго бил кръстен.

Съобщение за кръщението му се появило в църковно списание, което отбелязва всички кръщения. В другия край на Финландия далечният роднина, който бил изпратил книгата, се зарадвал от новината.

Тимо, на снимката, се отказал от компютрите, за да стане пастор, и сега, на 45-годишна възраст е директор по комуникациите на адвентната църква във Финландия. И до днес не знае как книгата „Библейски истории“ е попаднала в къщата на баба му. Тя била намерила финландското издание, което той разглеждал, когато я посещавал.

„Великата борба“ също заема специално място в сърцето му. Всеки петък вечер той чете от книгата по време на семейното поклонение. „Съпругата ми смяташе, че трябва да показваме на децата си сериозността на онова, което се случва в момента. Затова решихме да се заемем с „Великата борба“.

Свързан урок >>