"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чудесата в Египет
От Андрю Макчесни, „Адвентна мисия“

Планът изглеждал идеално: Старата адвентна църква в центъра на египетската столица да се преобразува в жизнен обществен център.

Строителните компании обаче се отказали от идеята да преустроят изцяло Централната църква в Кайро. „Няма начин да получите разрешително“, заявил водещ инженер в една от строителните компании.

Църковните ръководители се молели и решили да пристъпят с вяра. Свързали се с още една строителна компания и попитали каква е процедурата за получаване на разрешително за обновяване на сградата.

„Наистина е трудно – казал един от ръководните инженери. – Ние обаче смятаме, че можем да получим разрешителното в срок от един до три месеца.“

След месец инженерът се обадил и съобщил, че документът е готов.

Бързият напредък озадачил Акрам Хан, касиер на адвентата църква в подразделението „Египет-Судан“. „Един месец! – възкликна той по време на интервю. – Това бе първият знак, че Бог желае да направим нещо с тази сграда.“

Последвали още чудеса в бърза последователност, разказват църковните ръководители. Помещенията на църквата били напълно обновени за една година и сградата отново отворила врати през 2018 г., този път като „Културен център Рамзес“. Президентът на адвентната църква Тед Уилсън посветил отново четириетажния комплекс и напомнил на църковните членове, че основна част от адвентната мисия е да помага на хората в големите градове. „Кайро е град с почти 20 милиона души – хора, които са сломени, хванати в капана на злото, слепи за собствените си нужди, духовно гладни - заяви Уилсън в словото си в обновената зала на централната църква. – Ето защо съществува Културният център Рамзес.“

Централната църква, чиято зала със 750 места заемала цялата сграда, сега е само в единия край и побира 280 човека. В обновената сграда има помещение за деца от предучилищна възраст, зъболекарска клиника, фитнес център, стая за масажи, кухня за преподаване на уроци по готвене и седем класни стаи за лекции на здравни теми и часове по английски.

Адвентната църква има 200 членове в Кайро и 800 в Египет – африканска страна с население от около 100 милиона.

Уилсън и други църковни ръководители благодариха на Бога за бързината, с която културният център бе завършен, като всичко започна със съдбоносното придобиване на разрешително за строителство. Хан, на снимката, твърди, че чудесата не свършват тук. „Всяко нещо, което правим с тази сграда, е чудо“, казва Хан, който е роден в Пакистан, но служи в Египет от осем години.

Свързан урок >>