"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Волейболно евангелизиране
От Уилсън Месапогу

Ман Бахадур Рай и семейството му вярвали, че шест духове обитават дома им в село в Непал в близост до границата с Китай.

В дома имало поставени шест глинени гърнета, в които да живеят духовете. Всеки път, когато приготвяла храна, майката поставяла част от нея във всяко гърне, за да нахрани духовете. Страхувала се, че ако дори един дух бъде забравен, цялото семейство ще страда от лошо храносмилане или дори нещо още по-лошо.

Родителите имали голямо влияние в селото като местни духовни ръководители. Те мразели християнството и вярата в невидим Бог. Предпочитали видимите си богове от метал или дърво.

Една вечер 18-годишният Ман вървял към дома си след работа и чул мъжки глас да му говори за девица, която родила дете. Зачудил се кой изрича нещо толкова нелогично. Последвал гласа към една къща и видял, че човек чете от черна книга.

След като се запознали Ман се впуснал в лют спор за това учение. Човекът, който бил адвентен пастор, дошъл на посещение, просто се усмихнал и поканил младежа да дойде отново следващата вечер.

Срещали се цяла седмица, докато накрая Ман взел Библия с намерението да докаже, че тя греши. Колкото повече четял, толкова повече се убеждавал, че Исус е живият Бог. Накрая отдал сърцето си на Исус.

Бащата се разгневил, когато Ман съобщил, че е станал християнин. Набил жестоко младежа и го изпъдил от селото.

Майката плакала цяла нощ. На сутринта помолила приятел да намери сина й и да му даде едно агне.

Ман приел агнето с радост и след като се помолил, почувствал, че трябва да го продаде и с парите да купи волейболна топка и мрежа. Намерил парче неизползвана земя между пет села, опънал волейболната мрежа и започнал да играе.

След малко от там минали няколко младежи, които го попитали дали може да се присъединят към него. „Разбира се – казал Ман, - но ще трябва да научите наизуст един библейски стих.

Младите хора с удоволствие запаметили стих и започнали да играят. Други младежи също се спрели, научили стих и се включили в играта. След края на мача, помолили да има нова игра.

„Добре – отговорил Ман. – Но първо трябва да научите песен за моя Бог.“ Не след дълго младежите вече знаели цели глави от Библията и много християнски песни.

Ман чул, че ще проведа библейско училище и дойде да сподели историята си още първия ден. Запозна ме с трима младежи, които стояха до него. „Това е резултатът от моя волейболен евангелизъм. Тези хора са приели Исус и също искат да станат библейски работници.“

Ман, на снимката, от когото се отказа цялото му семейство, не е теолог. Той е работник на предната линия, създаващ семейство, което ще живее вечно в Божието царство.


* Уилсън Месапогу е изпълнителен секретар на Църквата на адвентистите от седмия ден в Южноазиатската дивизия.

Свързан урок >>